header[1]

Nieuwsbericht Burgemeester Patijnlaan, Panweg en Dijnselweg - juli 2021


Beste bewoners,

Graag brengen wij u voor de zomervakantie nog even kort op de hoogte van de stand van zaken van het gevelonderzoek. Zoals u weet deed een tweede constructeur in juni aanvullend onderzoek naar de staat van de gevels. Beide constructeurs lijken het eens te zijn en een mogelijke oplossing gevonden te hebben. Half september gaan wij om tafel met de gemeente Zeist en bespreken wij de bevindingen en de vervolgaanpak. Kort daarna komen wij daar bij u op terug.

Wij beseffen dat het voorbereidingstraject lang duurt. Onze excuses daarvoor. Het is een complexe situatie en dit vraagt om een zorgvuldige afstemmen met alle betrokkenen. Dank u wel voor uw geduld.

Wij wensen u in de tussentijd een fijne zomerperiode toe!

Projectteam Patijnpark
5414f72077c690db2f281c633c581f74-o940qi9k04tdazerwgxlbh9owa0lcxfgzyfuqg3vc4

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via patijndorp@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.
facebook youtube