header[1]

Nieuwsbrief 'onderhoud' Griffensteijn - juli 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in een woning aan de Ridderschapslaan 2 t/m 20 (even), Cornelis Schellingerlaan 25 t/m 79 (oneven) of 62 t/m 108 bis (even) woont.

Samen met aannemer Nijhuisbouw BV is de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van het onderhoudsplan voor deze woningen. Uit de uitgevoerde onderzoeken is een overzicht van alle te nemen onderhoudsmaatregelen gekomen.

De komende tijd werken we de plannen uit tot een definitief plan. In deze nieuwsbrief leest u wat de onderhoudsmaatregelen zijn. Omdat het project uit twee typen woningen bestaat, geven wij per woningtype uitleg over de onderhoudsingreep. In de tabel in deze nieuwsbrief staan de werkzaamheden overzichtelijk op een rij.
airey

Airey-woningen

Grijze woningen Cornelis Schellingerlaan 65 t/m 79 oneven en Ridderschapslaan 2 t/m 20 even

Geen verbeteringen (energiezuinig maken)

In dit project worden geen verbeteringen doorgevoerd om de 24 woningen te isoleren. We leggen uit waarom deze keuze is gemaakt. De meest optimale manier om de Airey-woning te isoleren, is isolatie aan te brengen aan de buitenkant van de woning. Door de woning in te pakken verandert het uiterlijk van de woning. En juist het huidige aanzicht geeft de typische 'Airey' uitstraling. Bij het isoleren van de On Site woningen verandert het aanzicht niet. Het casco van de Airey-woningen bestaat bovendien uit beton en staal. De verwachting is dat deze woningen door de constructie een beperkte levensduur hebben. De levensduur van de On Site woningen is langer. Dit leidt tot een andere afweging in welke werkzaamheden we gaan uitvoeren.

De huidige daken zijn niet geschikt voor zonnepanelen. Daarom worden daar in deze woningen geen voorbereidingen voor getroffen.

Onderhoudswerkzaamheden

We gaan uw woning goed onderhouden, zodat de woning meer van deze tijd is en u er prettig kunt wonen. De werkzaamheden sommen we hieronder op:
 • u krijgt een nieuwe badkamer, keuken en toilet
 • plaatsen van rookmelders
 • vervangen van cv ketels die ouder zijn dan 18 jaar
 • aanbrengen van cv-installatie in woningen waar nog geen cv is
 • schilderen buitenkant van het huis
 • opknappen bergingen en balkons.
Onsite

On Site woningen

De witte woningen Cornelis Schellingerlaan 25 t/m 63 oneven en 62 t/m 108 even.

Omdat de 77 On Site woningen uniek zijn in Nederland, de kwaliteit van het casco beter is en de verwachte levensduur langer is, besloot Woongoed Zeist bij de On Site woningen naast onderhoud ook een aantal energetische verbeteringen aan te brengen. Bij dit type gevel kan de schil van de woning wel worden ingepakt zonder dat het straatbeeld verandert. Het witte pleisterwerk kan weer worden aangebracht op de isolatie.

Onderhoudswerkzaamheden

 • u krijgt een nieuwe badkamer, keuken en toilet
 • plaatsen van rookmelders
 • vervangen dakpannen en dakgoten
 • vervangen cv ketels die ouder zijn dan 18 jaar
 • schilderen buitenkant van het huis en de binnenzijde van de portieken
 • de bergingen en balkons worden opgeknapt.

Verbeteringen (energiezuinig maken)

Onder verbeteren verstaan we het energiezuiniger maken van uw woning. De volgende verbeteringen bereiden wij voor:
 • aanbrengen van buitengevel-, dak- en vloerisolatie
 • vernieuwen van kozijnen met HR++ glas
 • aanbrengen mechanische ventilatie
 • aanbrengen van een cv-installatie in woningen waar nog geen cv is
 • voorbereidingswerkzaamheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak.
Met deze verbeteringen maakt uw huis naar verwachting een energie-labelsprong naar label A. Tijdens de projectvoorbereiding gaat duidelijk worden wat het nieuwe label uiteindelijk wordt. Uw energielasten gaan hoogstwaarschijnlijk omlaag, maar de huurprijs zal wat stijgen.

Voorwaarden uitvoering werkzaamheden On Site woningen

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de buitenzijde van de On Site woningen, is toestemming nodig van de gemeente Zeist. Als de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit instemt met ons plan, kan het project verder uitgewerkt worden. Dit betekent dat:
 • de start van de uitvoering waarschijnlijk verschuift naar het tweede kwartaal 2022 (en niet in het eerste kwartaal, zoals eerder vermeld)
 • we een nieuw onderhoudsplan moeten maken, als we geen toestemming krijgen.
In oktober 2021 weten wij de stand van zaken en berichten wij u hierover.

Onderzoek geluidsproblemen On Site woningen

Het is een wens van bewoners en van Woongoed Zeist om geluidsproblemen op te lossen. We gaan onderzoeken of dat mogelijk is. Nijhuisbouw gaat een proefwoning maken om duidelijk te krijgen of de gekozen oplossing het geluid voldoende reduceert.

Vervolgplanning beide projecten

In oktober 2021 is er meer duidelijkheid over de planning. De voorlopige planning is dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 starten. De stappen die wij nu gaan zetten tot de start zijn:
 • het houden van een draagvlakmeting. Om goedkeuring voor de verbeteringen te krijgen met de daarmee gepaarde huurverhoging moeten de bewoners van de On Site woningen instemmen met de verbeteringen
 • het organiseren van een informatiebijeenkomst voor alle bewoners
 • het doen van huisbezoeken. De aannemer en onze opzichter leggen bij u thuis alles uit en spreken met u door wat u kunt verwachten en wat uw rechten en plichten zijn.

Acties komende periode

Onderzoeken door Nijhuisbouw BV

Na de bouwvakantie, vanaf 24 augustus, gaat Nijhuisbouw BV verder met de projectvoorbereiding. Zij zijn dan ook regelmatig in de wijk aanwezig om technische onderzoeken uit te voeren. Hierbij kijken zij naar de staat van de woningen en naar wat er technisch mogelijk is om verbeteringen aan te brengen. U hoeft hier niet voor thuis te blijven. Mocht u wel thuis zijn, dan kan het zijn dat een medewerker van Nijhuisbouw B.V. vraagt of hij bij u binnen mag kijken. Zij kunnen zich altijd legitimeren en houden zich aan de geldende regels van het RIVM.

Afspraken asbestonderzoek in de woningen

Eerder is er bij een aantal woningen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Dit onderzoek gaat nu in alle woningen plaatsvinden. Voor het maken van een afspraak voor het onderzoek in uw woning kunt u vanaf maandag 19 juli gebeld worden door een medewerker van Verhagen Milieuadvies. De onderzoeken starten vanaf maandag 26 juli.

Overzicht werkzaamheden per type woning in één overzicht

Tabel onderhoudsmaatregelen3

Nieuws van de bewonerscommissie Griffensteijn

Zijn er zaken die u wilt bespreken met de bewonerscommissie Griffensteijn? Stuur een e-mail naar bcgriffensteijn@gmail.com of bel met de voorzitter, Pieter Wout Duquesnoy: (030) 695 97 16. De voorzitter woont op Ridderschapslaan 20. Ook daar kunt u terecht.

Vragen?

Roept deze nieuwsbrief vragen op? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via griffensteijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.
facebook youtube