header[1]

Nieuwsbrief onderhoud en renovatie Stramroodlaan - juli 2021

De onderhoud- en renovatiewerkzaamheden zijn in volle gang. Aannemer Heilijgers rondde de werkzaamheden in strang 1 t/m 4 af en werkt tot aan de bouwvakantie aan strang 5 en 6. Na de vakantie starten zij strang 7 t/m 10 op. In deze korte nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan om vis te komen eten op de bouwplaats, geven we een korte toelichting op de werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw en leest u waar u tijdens de bouwvak terecht kunt als er zich calamiteiten voordoen.

Wij wensen u namens het uitvoeringsteam alvast een hele mooie, zonnige zomer toe!
10 A Stramroodlaan Zeist

Buitenwerkzaamheden

Heilijgers is ook al aan de buitenzijde van de flat aan de slag gegaan. Al het voegwerk is klaar en de dakgoot aan de achterzijde gaan we nog bekleden met kunststof. Na de bouwvakantie starten ze met het schilderwerk en wordt de voorgevel geïsoleerd. Ook gaan we de vloeren van uw balkon dan voorzien van een coat-laag. U kunt hier alvast rekening mee houden en ervoor zorgen dat uw balkon dan leeg is. Tot slot maakt de aannemer de entrees dicht. We verwachten dat de buitenwerkzaamheden half oktober gereed zijn.

Stopcontacten in bergingen

Tijdens de werkzaamheden komen we zelf aangebrachte stopcontacten tegen in de bergingen die onveilig zijn. Wij verwijderen deze en plaatsen ze niet meer terug. De stroom in de bergingen gaat ook via de algemene ruimte het is niet de bedoeling dat u deze stroom privé gebruikt.
11 A Stramroodlaan Zeist

Komt u op 14 juli vis eten?

Aannemer Heilijgers en Woongoed Zeist nodigen u graag uit om vis te komen 'happen' op 14 juli van tussen 12.00 en 13.30 uur. Op de bouwplaats staat een viskar voor bewoners van de flat en voor alle werklieden. Kom gezellig een gebakken visje of haring eten. Een moment om u even te bedanken voor uw geduld tijdens de werkzaamheden én om samen de bouwvakantie in te luiden.
haringhappen

Bouwvakantie: 26 juli t/m 22 augustus

De bouwvakantie van aannemer Heilijgers start op 26 juli aanstaande. Op 23 augustus pakken zij de werkzaamheden weer op. In deze periode is er ook geen spreekuur.

Wat te doen bij calamiteiten?

Bij calamiteiten die te maken hebben met de renovatie, kunt u tijdens de bouwvakantie contact opnemen met Heilijgers. Zij helpen u verder. U kunt Heilijgers bereiken via telefoonnummer 033 - 454 57 00. Voor alle overig meldingen neemt u contact met Woongoed Zeist: (030) 693 66 00.
06 A Stramroodlaan Zeist

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over de renovatiewerkzaamheden, neem dan contact op met Corinne de Lorijn, medewerker projectparticipatie. Zij staat u graag te woord. U bereikt haar via de mail: corinne.delorijn@woongoedzeist.nl of via telefoonnummer (030) 693 66 00.
facebook youtube