header[1]

Nieuwsbrief onderhoud en renovatie eengezinswoningen huur Dichterswijk - juli 2021

Tijdens de huisbezoeken in april en mei noteerden wij de meest gestelde vragen. Omdat deze vragen interessant zijn voor alle bewoners, leest u deze en de antwoorden daarop in deze nieuwsbrief. Verder gaan we in op welke werkzaamheden we nog tot de bouwvakantie uitvoeren en hoe de planning er daarna uit ziet. Als alles volgens planning verloopt en er geen bezwaren worden gemaakt tegen de omgevingsvergunning, starten de renovatiewerkzaamheden in september. Wij kijken er naar uit!
Eengezinswoningen Dichterswijk

Omgevingsvergunning is verleend

De gemeente Zeist verleende op 21 juni 2021 de omgevingsvergunning. Vanaf die datum gaat ook de bezwaarperiode in. Omwonenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de vergunning. Als omwonenden bezwaar aantekenen, kan dat leiden tot vertraging in de werkzaamheden.
zonnepanelen zonder dakrand

Zonnepanelen

Wocozon is het bedrijf dat namens Woongoed Zeist de zonnepanelen plaatst op de daken van de eengezinswoningen. Wocozon maakte daarvoor een legplan. Op bijna alle woningen kunnen er acht zonnepanelen op het dak gelegd worden. Er zijn twee uitzonderingen waar dat niet lukt. De bewoners van deze woningen krijgen van ons persoonlijk bericht.

Werkzaamheden tot aan en tijdens de bouwvakantie

De bouwvakantie start op 26 juli en Heilijgers begint weer op 23 augustus. Voor de bouwvakantie kunt u nog een aantal werkzaamheden verwachten:
 • Transcarbo heeft de kozijnen van de woningen aan de Schaerweijdelaan al ingemeten. Dit zal ook nog gebeuren bij de woningen aan de Ter Braaklaan en Vestdijklaan. Dit gebeurt ongeveer 12 weken voordat er in de woningen met de werkzaamheden gestart wordt. Transcarbo maakt daarvoor een afspraak met de bewoners en stuurt daarover nog een brief
 • P.J. Mileutechniek rondt de asbestinventarisatie af
 • Greenwise stelt het energielabel vast bij de laatste woningen.

Ecologische maatregelen

Ter voorbereiding op de werkzaamheden is door Viridis, onderzoeksbureau voor natuur en landschap, een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in de wijk vleermuizen aanwezig zijn. Dit is een beschermde diersoort. Tijdens de bouwvak zal Viridis de invlieg-openingen dichtzetten om te voorkomen dat de vleermuizen zich tijdens de renovatiewerkzaamheden kunnen nestelen. Ook zal gezorgd worden voor alternatieve verblijfplaatsen. Dit schrijft de flora- en faunawetgeving voor. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van 15 augustus tot 1 september 2021. In deze bijlage leest u daar meer over. Ook over de wijze waarop dit gebeurt en welke overlast u daarvan ondervindt.
planning

Planning op hoofdlijnen

Wij kijken er naar uit om uw woning aan te pakken, zodat u weer jaren in een duurzame en opgeknapte woning kunt wonen. De start van de werkzaamheden komt steeds dichterbij, de planning wordt steeds gedetailleerder. Hieronder leest u wanneer uw woning aan de beurt is. De grove planning is voorlopig nog als volgt:
 • begin augustus: aflopen bezwaarperiode
 • half augustus: dichtzetten invliegopeningen vleermuizen
 • eind augustus: inrichten bouwplaats
 • september: start werkzaamheden onderhoud en renovatie en uitkiezen opties
  Ter Braaklaan
 • november: opties uitkiezen Vestdijklaan.
Eengezinswoningen Dichterswijk

Geplande start renovatie per woning

Heilijgers heeft een planning per woning gemaakt. Deze planning is nog onder voorbehoud. We zijn namelijk altijd afhankelijk van een aantal factoren die invloed kunnen hebben op de planning. Zoals bijvoorbeeld het op tijd verkrijgen van de vergunningen, de afloop van de bezwaarperiode en het weer. Maar ook wat we daadwerkelijk tegenkomen als we in een woning starten.

Ook zijn we nog in gesprek met eigenaren van eengezinswoningen in de buurt. Zij kunnen eventueel tegen betaling meedraaien in dit renovatieproject en ook de woning laten verduurzamen (deze woningen zijn groen gearceerd in de overzichtstekening). Dit kan eventueel nog invloed hebben op de planning.

Toch willen wij u graag alvast een inzicht bieden. U ziet hieronder wanneer we in uw woning starten. Voor het zover is, ontvangt u uiteraard persoonlijk nog meer informatie.

Planning onder voorbehoud per laan

Schaerweijdelaan
72 - 66 : september 2021
64 - 58 : september / oktober 2021
56 - 50 : oktober 2021
48 - 42 : oktober 2021
40 - 34 : oktober 2021
32 - 26 : november 2021
8 - 2c : november 2021

Ter Braaklaan
112 - 106 : december / januari 2022
104 - 98 : januari / februari 2022
64 - 58 : februari / maart 2022
56 - 50 : februari / maart 2022
16 - 10 : maart 2022

Vestdijklaan
80 - 74 : april 2022
72 - 66 : april / mei 2022
32 - 26 : mei 2022
24 - 18 : mei/juni 2022
23 - 17 : juni 2022
31 - 25 : juni / juli 2022
39 - 33 : juli 2022

Meest gestelde vragen

 • Kan je kiezen voor een tweede toilet of een hangend toilet tegen betaling?
  Nee, deze optie bieden wij niet aan.
 • Als mijn toilet vervangen wordt, kan ik dan kiezen voor een verhoogde toiletpot? Ja dat kan tegen betaling van € 100,-. Heeft u al een verhoogde pot dan krijgt u, als u dat wilt, deze terug. U kunt dit aangeven bij het keuzemoment.
 • Bij het vervangen van het toilet tegelen wij tot 1.20 m. Is het mogelijk om tegen betaling te kiezen voor tegelen tot aan het plafond?
  Ja dat kan. De kosten daarvan bedragen € 321,-. Als u dat wilt, kunt u dat aangeven bij het keuzemoment.
 • Kan de maatvoering van de ramen boven worden aangepast i.v.m. met calamiteiten?
  Nee, dit is helaas niet mogelijk.
 • Als mijn keuken niet wordt vervangen, krijg ik dan wel een stopcontact voor elektrisch koken?
  Ja, ook als uw keuken niet wordt vervangen, brengen wij een losliggend stopcontact aan om elektrisch te kunnen koken.
 • Kunnen de draaiende delen van de ramen in de kopgevels van de hoekwoningen veranderd worden door vast glas?
  Woongoed Zeist kiest ervoor dit niet te doen. De nieuwe kozijnen hebben inbraakwerend hang- en sluitwerk. U kunt dan toch - mocht het nodig zijn - de woning goed doorluchten.
 • Voor de hoekwoningen: kan ik een badkamerraam krijgen tegen betaling?
  Nee, deze optie bieden wij niet aan.
 • Worden de zonnepanelen schoongemaakt?
  Nee, deze worden niet schoongemaakt. De panelen hebben een coating waardoor vuil niet goed kan hechten.
 • Kan er tegen betaling een extra dakraam op zolder geplaatst worden?
  Nee, dit is niet mogelijk. U kunt wel tegen betaling kiezen om het bestaande dakraam te vergroten. Als u dat wilt, kunt u dat doorgeven tijdens het keuzemoment.

Parkeerdruk

Veel bewoners gaven aan dat de parkeerdruk in de wijk vrij hoog is. Woongoed Zeist heeft de gemeente Zeist gevraagd hierin mee te denken. De gemeente gaat onderzoeken of er voor een deel van de wijk betaald parkeren kan worden ingevoerd. Automobilisten die naar de stad gaan en de auto nu nog gratis parkeren aan de Schaerweijdelaan kunnen dan geweerd worden. De gemeente informeert u hier verder rechtstreeks over.

Ook zal tijdens de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden de parkeerdruk oplopen vanwege bouwverkeer.

Bouwplaatsinrichting

Aannemer Heilijgers richt de bouwplaats zo in dat u zo min mogelijk overlast ervaart van bouwverkeer, wegafsluitingen en opslag materiaal. Zo dat de buurt zo veilig mogelijk blijft. Ook ziet u op de overzichtstekening hieronder waar de rust- en schaftketen worden geplaatst en hoe bijvoorbeeld de looproute wordt.
De tekening betreft de inrichting van de bouwplaats tijdens de werkzaamheden in de Schaerweijdelaan. Tegen de tijd dat de andere lanen aan de beurt zijn, presenteren wij ook voor die werkzaamheden een overzichtstekening. U kunt deze ook downloaden via onze website zodat u deze wat groter kunt bekijken: projectsite Dichterswijk eengezinswoningen
bouwplaats

Nieuwe voordeur

Een klacht die wij veel hoorden was dat de voordeur van de woningen enorm tocht.
Wij onderzochten de mogelijkheden en hebben besloten de voordeuren te vervangen om dit probleem op te lossen. Het houten voordeurkozijn wordt vervangen door een kunststof voordeur met zijlicht. De voordeur is vergelijkbaar met de deur die u nu heeft en wordt donkerblauw met melkglas. Het plaatsen van een nieuwe voordeur zorgt voor eenheid in uitstraling.
deurbel

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust contact met ons op.
Corrine de Lorijn is medewerker projectparticipatie en het aanspreekpunt voor de huurders van Woongoed Zeist in de Dichterswijk. U kunt haar mailen via deze link: Corrine de Lorijn of bellen op telefoonnummer: (030) 693 66 00.
facebook youtube