header[1]
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u woont in een woning aan de Jacoba van Beierenlaan met huisnummers 2 t/m 36 bis (even), Ridderschapslaan met huisnummers 1 t/m 43 (oneven) of 22 t/m 56 (even). Voor deze woningen maken we nieuwe plannen.

In deze nieuwsbrief leest u hoe het sonderen is gegaan, het schetsontwerp is besproken met de gemeente Zeist en wat we de komende maanden gaan doen.

Rookmelders

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar per 1 juli is het verplicht dat er in alle woningen rookmelders zijn geplaatst. In uw woning wordt dat door Woongoed Zeist verzorgd.

We plaatsen voor het einde van het jaar rookmelders in uw woning
Helaas hebben we in uw woning nog geen rookmelders kunnen plaatsen. Dit komt door leveringsproblemen.
Rookmelder

Het sonderen is goed verlopen

Op maandag 27 juni heeft u vast de sondeerauto in uw straat zien staan. Deze sondeerauto meet de draagkracht van de bodem. Deze gegevens hebben we nodig om te bepalen hoe de fundering van de nieuwe woningen gaat worden.

Dankjewel voor uw medewerking!
Geparkeerde auto’s zijn op tijd verplaatst, zodat de sondeerauto zijn werk kon doen.

De uitkomsten van het sonderen zijn nu bij de constructeur
Hij kan nu berekenen hoe zwaar de fundering moet worden. En als er heipalen nodig zijn, hoe lang deze dan moeten zijn.
Sondeerauto

Samenwerking met architect Geurst & Schulze

Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben, ontwerpt architectenbureau Geurst & Schulze de nieuwe woningen. Inmiddels is dat voor een deel gedaan. De eerste tekeningen noemen we een schetsontwerp en die zijn gereed. Het schetsontwerp is met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Zeist besproken. Zij gaan akkoord met het schetsontwerp.

Het schetsontwerp

Met het schetsontwerp is het volgende vastgelegd:
  • De voorzijde van de nieuwe woningen komen op dezelfde plaats als de huidige woningen.
  • De eengezinswoningen zijn wat smaller, maar ook iets dieper.
  • Er wijzigt niets aan de voortuinen en het parkeren aan de voorzijde van de woningen.
  • De stijl en uitstraling van de nieuwe woningen heeft overeenkomsten met de bestaande woningen, maar dan in een moderne versie.
  • Het totaal aantal woningen gaat van 90 naar 98*.
  • Voor de 8 extra woningen is uitbreiding van het parkeren nodig. Daarom komt er achter de woningen een hofje met 14 parkeerplaatsen.
*Er staan nu 26 eengezinswoningen en 64 boven- benedenwoningen. In het nieuwe plan komen er 30 eengezinswoningen en 68 boven- beneden woningen.

Onderstaand de situatietekening van het nieuwe plan.
Herontwikkeling Griffensteijn - schetsontwerp 1
Herontwikkeling Griffensteijn - schetsontwerp 2

Achtertuinen Cornelis Schellingerlaan 65 t/m 79 oneven

Vanwege het tekort aan goede huurwoningen proberen we zoveel mogelijk woningen terug te bouwen. Daarom gaat het aantal huurwoningen van 90 naar 98.

Om 8 woningen extra te kunnen bouwen, moet het plangebied iets vergroot worden. Dit doen we door de achtertuinen van Cornelis Schellingerlaan 65 t/m 79 iets korter te maken. Zie de groen gemarkeerde strook in onderstaande tekening.

Met de bewoners van deze woningen zijn we in gesprek voor een passende oplossing. De bergingen en schuttingen van deze woningen worden straks hetzelfde als bij de nieuwe woningen.
Herontwikkeling Griffensteijn - 8 extra woningen

Samenwerking met de aannemer

Samen met een aannemer willen we het plan verder uitwerken. Dit staat gepland voor de maanden september en oktober. Daarna wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt.

Als het ontwerp voldoende uitgewerkt is, organiseren we een informatiebijeenkomst om het nieuwe plan aan u te presenteren. Dan is duidelijk hoe de plattegronden van de woningen eruitzien. En van welke materialen de woningen gemaakt worden.

Bewonerscommissie Griffensteijn

Zijn er zaken die u wilt bespreken met de bewonerscommissie Griffensteijn? Stuur een e-mail naar bcgriffensteijn@gmail.com. Of bel met voorzitter Pieter Wout Duquesnoy: (030) 695 97 16. Hij woont op Ridderschapslaan 20. Ook daar kunt u terecht.

Gaat er iets kapot in of aan uw woning? Meld dat bij ons

U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist, onze website of bel naar onze Klantenservice: (030) 693 66 01.
Reparatieverzoek

Meer informatie

Een overzicht van alle projectcommunicatie vindt u op onze website.

Met vragen kunt u terecht bij Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via griffensteijn@woongoedzeist.nl. Of bel (030) 693 66 00.

facebook youtube