header[1]

Nieuwsbrief onderhoud en verduurzaming Waterhoenlaan / Brugakker - februari 2022

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u woont in een huurwoning (eengezinswoning) in de Waterhoenlaan 1 t/m 107 of Brugakker 4002 t/m 5328. U werd eind 2021 geïnformeerd over de voorlopige onderhoud- en renovatieplannen van Woongoed Zeist voor deze huurwoningen. In deze nieuwsbrief gaan wij daar verder op in. U leest over de planning en wat u de komende tijd kunt verwachten.
water
Groen gearceerd zijn de 165 woningen die tot dit project behoren

Huidige stand van zaken

Sinds de laatste nieuwsbrief van november 2021 zaten wij niet stil. Voor u wellicht niet altijd zichtbaar, maar achter de schermen is veel werk verzet. Samen met de door ons geselecteerde aannemer, Dura Vermeer Bouw Hengelo, werkten wij de plannen voor het verbeteren van uw woningen uit. In de afgelopen periode voerde Dura Vermeer technische onderzoeken uit en rekende het projectteam de plannen financieel door.

Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeist verleenden onlangs goedkeuring aan onze plannen. Dit betekent dat we verder kunnen met het voorbereiden van het onderhoud en verduurzamen van uw woning.
waterhoenlaan

Renovatievoorstel en draagvlak plannen

Voordat wij de werkzaamheden kunnen uitvoeren, moet minimaal 70% van de bewoners instemmen met de plannen voor het verbeteren en verduurzamen van de woningen. Wij noemen dat draagvlak. U ontvangt van ons begin maart 2022 een onderhoud- en renovatievoorstel. Daarin staat precies beschreven welke werkzaamheden Dura Vermeer gaat uitvoeren, welke overlast u kunt ondervinden, wat uw rechten en plichten zijn en op welke vergoedingen u recht heeft. Deze vergoedingen staan beschreven in het sociaal statuut. Bij het voorstel vindt u een formulier waarop u aan kunt geven of u wel of niet instemt met de renovatie-werkzaamheden. Als 70% draagvlak is behaald, zijn alle bewoners verplicht om hieraan mee te werken.

Dit alles leggen wij uitgebreid aan u uit in het boekje en het statuut dat u van ons ontvangt. En u krijgt een toelichting daarop tijdens de technische opname / huisbezoeken (wij noemen dat 'warme opname') die wij in maart en april gaan afleggen. Het is handig als u deze documenten vast doorleest vóór dit huisbezoek.

Op onze projectwebsite leest u op hoofdlijnen wat wij in en aan de woning gaan doen: informatieborden werkzaamheden

Warme opname door Dura Vermeer Bouw Hengelo

Voor de uitvoering van de werkzaamheden start, houden we eerst een zogenaamde ‘warme opname’. Samen met de aannemer en u kijken we in de woning hoe de situatie nu is en welke werkzaamheden definitief gaan plaatsvinden in uw woning. Daarna informeren wij u over de exacte planning. Binnenkort neemt een medewerker van Dura Vermeer contact met u op voor het maken van deze afspraak. De afspraken starten op 9 maart.

Terugkoppeling vragenlijsten

Eind vorig jaar deden wij een vragenlijst bij u door de brievenbus. Een groot aantal bewoners vulde deze in. Daar zijn we erg blij mee, want dit gebruiken wij als input voor ons renovatieplan. Op onze website kunt u de antwoorden op de vragen terugvinden: antwoorden bewonersvragenlijst.
waterhoenlaan 20

Planning op hoofdlijnen

Als alles verloopt zoals we nu voor ogen hebben, dan start in het najaar 2022 de uitvoering. Wij informeren u persoonlijk nog over de definitieve planning. Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:
  • februari 2022: Dura Vermeer belt u voor het maken van een ‘warme opname’- gesprek / technische opname
  • maart 2022: u ontvangt het onderhoud- en renovatievoorstel in uw brievenbus
  • maart/april 2022: wij leggen de huisbezoeken af en houden een draagvlakmeting
  • najaar 2022: als minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat met onze plannen, starten we met de uitvoering van de werkzaamheden in en aan de woningen Brugakker 4002 t/m 5328
  • voorjaar 2023: start uitvoering Waterhoenlaan 1 t/m 107
  • najaar 2023: werkzaamheden afgerond

Projectteam

Wij werken met een team van Dura Vermeer Bouw Hengelo en Woongoed Zeist aan het verbeteren van uw huurwoning. Wij stellen ons graag even aan u voor, want de komende tijd zult u ons vaker in uw buurt zien.
Ronald Krommendijk - Dura Vermeer Bouw Hengelo, Projectmanager bewonerszaken
U kunt bij Ronald hem terecht voor vragen over de werkzaamheden, als u hulp nodig heeft of als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie.
Ronald komt bij u thuis voor de technische opname maar u ziet hem ook regelmatig tijdens de uitvoering.
logo DV
003J5588-bewerkt
003J6225-bewerkt
Niels Bijen - Dura Vermeer Bouw Hengelo, Projectmanager
Niels is tijdens de voorbereiding tot aan de start van de uitvoering namens Dura Vermeer Bouw Hengelo BV verantwoordelijk voor her aansturen van het gehele proces om tot een onderhoud-/renovatieplan te komen.
Amer Mrahorovic
Amer Mrahorovic - Dura Vermer Bouw Hengelo, Uitvoerder
Amer is tijdens de uitvoering tot aan de oplevering verantwoordelijk voor het aansturen van het gehele bouwproces en alle werknemers. Ook zorgt hij voor de veiligheid en logistiek, zeg maar de baas van de bouw. Heeft u vragen kom dan gerust langs bij ons in de uitvoerderswoning (Brugakker 5123).
Jeroen Coes - Dura Vermeer Bouw Hengelo, Senior bouwkundig engineer
De taak van Jeroen is zorgen dat alle materialen, planningen en technische uitvoeringen kloppen. Wat uitgedacht is op papier tijdens het voortraject wordt door Jeroen goed in de gaten gehouden en hij zorgt ervoor dat samen met de uitvoerder alles weer piekfijn voor elkaar komt.
Jeroen Coes (2)
Femke Steenbergen - Woongoed Zeist, Projectmanager
Femke is de projectmanager van Woongoed Zeist. En eind-verantwoordelijk voor dit onderhouds-/renovatieproject.

Femke
Koos-148x148
Koos Hofman, Woongoed Zeist, projectopzichter
Koos ziet u tijdens de werkzaamheden regelmatig in de wijk. Hij onderhoudt veel contact met de uitvoerder op de bouwplaats. Ook zal hij de eindoplevering met u verzorgen.

Anneliek Jeuken en Corrine de Lorijn - Woongoed Zeist, Medewerkers projectparticipatie
Anneliek (links) en Corrine (rechts op de foto) zijn namens Woongoed Zeist uw eerste aanspreekpunt voor vragen over de plannen. Zij werken nauw samen met Ronald van Dura Vermeer.
foto anneliek
Corrine-683x1024-148x148

Oproep vochtproblemen kruipruimte

In het verleden ontving Woongoed Zeist klachten over vochtproblemen in de kruipruimte onder de vloer van woningen in uw buurt. Speelt dit probleem momenteel nog in uw woning? Neem dan contact op met Dura Vermeer Bouw Hengelo voor het maken van een inspectie-afspraak. U kunt daarvoor tijdens kantooruren bellen met Amer Mrahorovic op telefoonnummer: 06 14 84 81 60.

Inspectie spouwmuur

Voor we met de werkzaamheden beginnen, willen wij naar de status van de spouwmuren kijken. Aan de buitenzijde kunnen wij dat al gedeeltelijk bekijken, maar we willen ook graag in de spouwmuur zelf een kijkje nemen. Dit kan alleen maar door een gat te boren in de buitenmuur, zodat we met een camera de binnenkant kunnen inspecteren. Een aantal bewoners van een huis met een eindgevel krijgt het verzoek van Dura Vermeer Bouw Hengelo om daar de inspectie te mogen uitvoeren.

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief neem dan contact op met Corinne de Lorijn of Anneliek Jeuken, medewerkers projectparticipatie. Zij staat u graag te woord. U bereikt hun via de mail: water.brug@woongoedzeist.nl of via telefoonnummer (030) 693 66 00.
facebook youtube