header[1]

Nieuwsbrief 'herontwikkeling' Griffensteijn - november 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in een woning aan de Jacoba van Beierenlaan met huisnummers 2 t/m 36 bis (even), Ridderschapslaan met huisnummers 1 t/m 43 (oneven) of 22 t/m 56 (even) woont. Voor deze woningen maken we nieuwe plannen. In deze nieuwsbrief leest u dat we een architectenbureau hebben geselecteerd en wat we de komende tijd gaan doen.
plattegrond Griffensteijn

Architectenbureau geselecteerd

Afgelopen zomer lieten we u weten dat Het College van B&W (gemeente Zeist) de kadernotie heeft vastgesteld. In de kadernotie staat duidelijk beschreven waar de nieuwe woningen aan moeten voldoen. Met deze kadernotitie hebben we een aantal architectenbureaus benaderd om te vragen of ze schetsontwerpen voor de nieuwe wijk willen ontwerpen. Samen met de gemeente Zeist is het architectenbureau Geurst en Schulze gekozen. Zij hebben ruime ervaring met het uitwerken van dit soort plannen. Zie voor meer informatie www.geurst-schulze.nl.

Waar staan we nu? Hoe nu verder?

Het verder uitwerken van de schetsontwerpen voor de nieuwe wijk is inmiddels gestart. De verwachting is dat we in februari 2022 een bijeenkomst kunnen plannen om u de eerste schetsen van de nieuwe wijk te laten zien. Dit kan natuurlijk alleen als de coronamaatregelen dat toelaten. Ook is dan het stedenbouwkundig plan gereed. Daarop kunt u zien hoe het parkeren is opgelost en wat de afmetingen van de nieuwe tuinen zijn.

Urgentie aanvragen om met voorrang te verhuizen; hoe doe ik dat?

Door de sloop- en nieuwbouwplannen, is het mogelijk met voorrang (urgentie) te verhuizen. Wilt u niet in de wijk blijven, maar verhuizen? Stuur ons dan een e-mail met uw inschrijfnummer van WoningNet. Wij vragen dan voor u een stadsvernieuwingsurgentie aan bij Het Vierde Huis. Deze organisatie regelt de stadsvernieuwingsurgenties voor de gemeente Zeist. Het Vierde Huis koppelt uw urgentie aan uw inschrijving bij WoningNet. U ontvangt daarvan een schriftelijk bevestiging. Als u deze ontvangt, kunt u met voorrang reageren op het woningaanbod in de regio Utrecht (inclusief Zeist) op WoningNet.

U krijgt alleen voorrang als u reageert op een vergelijkbare woning als de woning waarin u nu woont. Woont u nu in een bovenwoning? Dan krijgt u voorrang op een andere bovenwoning. En dus niet op een eengezinswoning of een beneden-woning. Dit is zo geregeld, omdat er met een stadsvernieuwingsurgentie geen wooncarrière gemaakt mag worden. Let op: een stadsvernieuwingsurgentie is een half jaar geldig en kan eventueel met een half jaar worden verlengd.

Verhuiskostenvergoeding

Als u gaat verhuizen en u zegt de huur van uw huidige woning bij ons op, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding, een bedrag van 6.334 euro (prijspeil 1 maart 2021). Dit geldt voor huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De hoogte van de verhuiskostenvergoeding wordt ieder jaar op 1 maart aangepast aan de inflatie. In het Sociaal Statuut staan de spelregels op welk moment de verhuiskostenvergoeding bij verhuizen aan u wordt uitbetaald.
U vindt het Sociaal Statuut op onze website, klik hier voor de link Basis-Sociaal-Statuut.pdf (woongoedzeist.nl).

Bewonerscommissie Griffensteijn

Zijn er zaken die u wilt bespreken met de bewonerscommissie Griffensteijn? Stuur een e-mail naar bcgriffensteijn@gmail.com of bel met de voorzitter, Pieter Wout Duquesnoy op (030) 695 97 16. De voorzitter woont op Ridderschapslaan 20.
Ook daar kunt u terecht.

Iets kapot in de woning?

Gaat er in de tussentijd iets kapot in of aan uw woning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist, onze website of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 693 66 01.
Onderhoud ICT

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via griffensteijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.
facebook youtube