header[1]
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de Cornelis Schellingerlaan 25 - 31 (oneven) of Cornelis Schellingerlaan 62 - 68 (even) woont. Zoals u weet, wil Woongoed Zeist de (meeste) woningen in Griffensteijn slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat kan alleen als de monumentenstatus wordt opgeheven. Tegen dit besluit van de gemeente hebben twee monumentenstichtingen bezwaar gemaakt. Hoe dit gegaan is leest u verderop in deze nieuwsbrief. Het betekent in ieder geval dat we onze plannen moeten wijzigen.

Voor uw woning verandert er niets

Eerder gaven wij aan dat uw woning de monumentenstatus houdt en behouden blijft. Dat is nog steeds zo. Voor de andere woningen in uw straat verandert er wel wat. Voor de monumentenstichtingen is de sloop van woningen aan de Cornelis Schellingerlaan en een deel van de woningen aan de Ridderschapslaan géén optie. Dat betekent dat we de andere woningen in uw straat niet kunnen slopen.

Op het kaartje ziet u welke woningen hoogstwaarschijnlijk de monumentenstatus houden (in blauw) en dus niet gesloopt worden. Let op: de gemeente moet dit nog wel vaststellen.
Situatie Griffensteijn gewijzigd wel en niet monument

Onderhoudsplan en planning

Voor de woningen die we niet kunnen slopen, is er onderhoud nodig. Dat geldt ook voor uw woning. We maken nog een onderhoudsplan waarin staat welke zaken we aan en in uw woning onderhouden of vervangen. Dat plan moeten we nog maken, maar eerst wachten we de instemming van de gemeente af. Daarna kunnen we ook een planning maken.

Waarom blijft een gedeelte monument en een ander gedeelte niet?

Tegen het besluit van de gemeente om de monumentenstatus op te heffen, hebben twee monumentenstichtingen een rechtszaak aangespannen. De rechter heeft aan de stichtingen en Woongoed Zeist gevraagd om te onderzoeken of we er samen uit komen.

Deze gesprekken zijn positief verlopen en we zijn tot een oplossing gekomen (een middenweg). We hebben onze uiterste best gedaan om aan alle belangen van iedereen zoveel mogelijk recht te doen. De stichtingen vinden het heel belangrijk dat de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan allemaal blijven staan. En ook dat de eerste blokken aan de Ridderschapslaan blijven staan. Dat betekent dat de woningen aan de Cornelis Schellingerlaan en de Ridderschapslaan 2 t/m 20 (even nummers) de monumentenstatus houden. En Woongoed Zeist deze woningen niet kan slopen. De andere woningen aan de Ridderschapslaan en de woningen aan de Jacoba van Beierenlaan worden wel gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Let op: de gemeente moet het eerdere besluit (om de monumentenstatus van de woningen af te halen), veranderen. Daar moet het college van B&W mee instemmen. Pas dan hebben we 100% zekerheid. Als de gekozen oplossing wordt vastgesteld door de gemeente, dan trekken de monumentenstichtingen hun bezwaar in.

Vragen?

In deze nieuwsbrief staat best veel en ingewikkelde informatie. Misschien heeft u na het lezen vragen. Of spreekt u graag een medewerker van Woongoed Zeist. Dat kan natuurlijk, neem gerust contact op met Erica Steehouder, griffensteijn@woongoedzeist.nl of via (030) 693 66 00.

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen deze informatie ontvangt, hebben we deze nieuwsbrief per e-mail én per post gestuurd. Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan hebben we geen (juist) e-mailadres van u. U kunt uw e-mailadres doorgeven via griffensteijn@woongoedzeist.nl. Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten.