header[1]

Nieuwsbrief 'herontwikkeling' Griffensteijn

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u in een woning aan de Jacoba van Beierenlaan met huisnummers 2 t/m 36 bis (even) en Ridderschapslaan met huisnummers 1 t/m 43 (oneven) en 22 t/m 56 (even) woont. Voor deze woningen worden de plannen opnieuw ontwikkeld. In deze nieuwsbrief informeren wij u daarover.

Nieuwe situatie, nieuwe plannen

Nu meer dan de helft van de woningen toch blijft staan, ontstaat een andere situatie. Dit vraagt om een nieuw plan. Woongoed Zeist maakt een plan voor de nieuwe woningen aan de Jacoba van Beierenlaan en de Ridderschapslaan (de eerste twee rijtjeswoningen met even huisnummers uitgezonderd).

Met gemeente Zeist voeren we overleg over de stijl en uitstraling van deze nieuwbouwwoningen. Ook het aantal woningen dat we terugbouwen, bespreken we met de gemeente. Dit vraagt tijd en aandacht. Aan het eind van dit jaar organiseren wij een bijeenkomst om bewoners te informeren over deze plannen.
plattegrond Griffensteijn

Ga ik meer betalen voor een nieuwbouwwoning?

We verwachten dat we in 2023 starten met de sloop van de huidige woningen. Voor alle huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd bouwen wij na de sloop een nieuwbouwwoning terug. Voor deze nieuwe woning betaalt u straks een hogere huur. Maar, uw energielasten vallen waarschijnlijk lager uit. Dit komt omdat we de woningen goed isoleren en daarmee energiezuiniger maken. Uw woonlasten (huur en energielasten samen) worden niet hoger dan de woonlasten die u nu heeft.

Rekenvoorbeeld

Hieronder leggen wij uit hoe dat werkt.

Mijn woonlasten nu:
Maandhuur € 425,-
Energiekosten € 125,-
Totaal € 550,-

Mijn woonlasten van de nieuwe woning:
Maandhuur € 500,-
Energiekosten € 50,-
Totaal € 550,-

Dit is een voorbeeld. De werkelijke energiekosten (gas en elektra) worden op basis van gemiddeld verbruik berekend. De woonlasten zullen voor geen enkele huurder stijgen.

Heeft u huurtoeslag? In de nieuwe situatie wijzigt deze ook. Een hogere huur betekent ook meer huurtoeslag. Hierdoor worden de maandlasten in de nieuwe woning lager. Met bovenstaand voorbeeld kunt u via de website van de belastingdienst zelf een proefberekening maken. Zo kunt u zien wat de gevolgen voor u zijn van een hogere huur en lagere energiekosten.

Urgentie aanvragen; hoe doe ik dat?

Door de sloop- en nieuwbouwplannen, is het mogelijk met voorrang (urgentie) te verhuizen. Wilt u niet in de wijk blijven, maar verhuizen? Stuur ons dan een e-mail met uw inschrijfnummer van WoningNet. Wij vragen dan voor u een stadsvernieuwingsurgentie aan bij Het Vierde Huis. Deze organisatie regelt de stadsvernieuwingsurgenties voor de gemeente Zeist.

Het Vierde Huis koppelt uw urgentie aan uw inschrijving bij WoningNet. U ontvangt daarvan een schriftelijk bevestiging. Als u deze ontvangt, kunt u met voorrang reageren op het woningaanbod in de regio Utrecht (inclusief Zeist) op WoningNet. U krijgt alleen voorrang als u reageert op een vergelijkbare woning als de woning waarin u nu woont. Woont u nu in een bovenwoning? Dan krijgt u voorrang op een andere bovenwoning. En dus niet op een eengezinswoning of een benedenwoning. Dit is zo geregeld, omdat er met een stadsvernieuwingsurgentie geen wooncarrière gemaakt mag worden.

Let op: een stadsvernieuwingsurgentie is een half jaar geldig en kan eventueel met een half jaar worden verlengd.

Verhuiskostenvergoeding

Als u gaat verhuizen en u zegt de huur van uw huidige woning bij ons op, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. Dit geldt voor huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het Sociaal Statuut staan de spelregels op welk moment de verhuiskostenvergoeding bij verhuizen aan u wordt uitbetaald. U vindt het Sociaal Statuut op onze website bij het project.
bewonerscommissie

Nieuws van de bewonerscommissie

Vragenlijsten
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Een groot aantal van de punten die jullie aangaven, bespraken we op 4 juni 2020 in ons overleg met Woongoed Zeist. Een belangrijk punt is de onzekerheid van bewoners over de eventuele huurverhoging en de hogere woonlasten bij de nieuwbouwwoningen. Hierover lezen jullie meer in deze nieuwsbrief.

Voorstellen bewonerscommissie
In de vorige nieuwsbrief stelden wij de bewonerscommissie aan jullie voor. We zijn toen vergeten één lid te benoemen. Dat doen we graag alsnog. Dat is Tatiana Lukman.

Kom de bewonerscommissie versterken!
Wij zoeken nog bewoners van de te slopen woningen die de commissie willen komen versterken. Wees vooral welkom! Stuur een mailtje naar bcgriffensteijn@gmail.com We zijn ook telefonisch te bereiken via (030) 695 97 16 of op Ridderschapslaan 20.

Buurttalent gezocht!
We organiseren een leuke dag voor de buurt. Hiervoor zijn wij op zoek naar talent uit de buurt. Ben jij de nieuwe 'Voice of Griffensteijn'? Of lijkt het je leuk om mee te doen met 'Griffensteijn got talent'? Geef je dan op via ons e-mailadres. Iedereen is welkom: jong en oud!

Tip van de bewonerscommissie
Tip: kijk eens op www.woonbond.nl bij vraagbaak. Hier staat veel informatie over jouw rechten en plichten als huurder.
talebnt

Iets kapot in de woning?

Gaat er in de tussentijd iets kapot aan of in de woning? Blijft u dit vooral melden via onze afdeling Reparatieverzoeken.U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via deze link: formulier reparatieverzoek, of bel (030) 693 66 01.
Mail to pay

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? Of spreekt u graag een medewerker van Woongoed Zeist? Stel uw vragen gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via griffensteijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.