header[1]
DPS_Label_snoep blik_32x11cm_Hartelijk gefeliciteerd met je verj

Hoera! Draagvlak voor renovatie!

In apri en mei bezochten medewerkers van aannemer Heilijgers en van Woongoed Zeist alle huurders van de 57 eengezinswoningen (huur) in de Schaerweijdelaan, Ter Braaklaan of Vestdijklaan (lichtblauw gearceerd in de tekening in deze nieuwsbrief). Wij ontmoetten leuke mensen, de ontvangst was heel hartelijk!

Tijdens de bezoeken legden we de renovatieplannen uit en vroegen we u in te stemmen met het onderhoud- en renovatieplan. Het resultaat mag er zijn! Maar liefst 98% van alle bewoners stemden in met het plan. Er is dus ruime draagvlak voor de renovatie. Dit betekent dat we de werkzaamheden uit kunnen gaan voeren. De voorbereidingen hiervoor starten wij nu op. Wij kijken er naar uit!

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de vervolgstappen. U leest over de wettelijke bezwaartermijn, de uitnodiging die u ontvang voor het uitkiezen van opties en over de planning.
dichterswijk vandaag

Bezwaarperiode na draagvlakmeting

Na het houden van een draagvlakmeting en het bekend maken van de uitkomst, hebben bewoners die niet voor het plan stemden 8 weken de tijd om bij de rechter bezwaar aan te tekenen. Zij ontvangen van ons een brief daarover en we gaan nog persoonlijk met deze bewoners in gesprek. Deze bezwaarperiode wachten wij af voordat we kunnen starten. De voorbereidingen voor de renovatie lopen wel gewoon door.

Begin juni: start afspraken voor optie-keuzes

Alle bewoners ontvangen een uitnodiging voor het uitkiezen van opties voor de badkamer, keuken en toilet. U kunt daarbij denken aan kleuren tegels, handgrepen, keramische of inductie kookplaat enzovoorts. Bij de uitnodiging voegen wij een optieformulier toe waarop alle keuzes staan aangegeven.

Als eerste (vanaf begin juni) nodigen wij bewoners van de woningen aan de Schaerweijdelaan uit. In september volgen de huurders van de woningen uit de Ter Braaklaan en tot slot nodigen wij de bewoners van de Vestdijklaan in januari 2022 uit.

Rectificatie renovatievoorstel

Zoals u hierboven las, ontvangt u een uitnodiging voor het uitkiezen van de opties. Een van de opties betreft de keuze voor een keramische of inductiekookplaat. Helaas is er in het renovatievoorstel een fout geslopen. In het voorstel is het verkeerde bedrag opgenomen voor een inductiekookplaat.

De eigen bijdrage die u betaalt als u kiest voor een van de volgende opties zijn:
  • keramische kookplaat: € 725,00
  • inductie kookplaat: € 800,00
Deze juiste bedragen vindt u straks ook terug op het keuzeformulier dat u ontvangt bij de uitnodiging voor het uitzoeken van de opties.

Planning op hoofdlijnen

Nu het draagvlak is behaald, gaan wij samen met de aannemer Heilijgers door met de voorbereidingen. Wij kijken er naar uit om uw woning aan te pakken, zodat u weer jaren in een duurzame en opgeknapte woning kunt wonen. Naarmate de start van de werkzaamheden dichterbij komt, wordt de planning steeds gedetailleerder. In het blok hieronder ziet u wanneer uw woning aan de beurt is. De grove planning is voorlopig nog als volgt:
  • mei: inmeten kozijnen en asbestinventarisatie
  • juni: uitkiezen opties Schaerweijdelaan
  • half juli: aflopen bezwaarperiode
  • september: start werkzaamheden onderhoud en renovatie en uitkiezen opties Ter Braaklaan
  • november: opties uitkiezen Vestdijklaan.
Eengezinswoningen Dichterswijk

Geplande start renovatie per woning

Heilijgers maakte een planning per woning. Deze planning is nog onder voorbehoud. We zijn namelijk altijd afhankelijk van een aantal factoren die invloed kunnen hebben op de planning. Zoals bijvoorbeeld het op tijd verkrijgen van de vergunningen, de afloop van de bezwaarperiode en het weer. Maar ook wat we daadwerkelijk tegenkomen als we in een woning starten.

Ook zijn we nog in gesprek met eigenaren van eengezinswoningen in de buurt. Zij kunnen eventueel tegen betaling meedraaien in dit renovatieproject en ook de woning laten verduurzamen (deze woningen zijn groen gearceerd in de overzichtstekening). Dit kan eventueel nog invloed hebben op de planning.

Toch willen wij u graag alvast een inzicht bieden. U ziet hieronder wanneer we in uw woning starten. Voor het zover is, ontvangt u uiteraard persoonlijk nog veel meer informatie en een planning van dag tot dag.
planning woningen dichterswijk

Filmpje over de renovatie van de eengezinswoningen

Heeft u het filmpje wat mij maakten over de renovatie van de eengezinswoningen (huur) in de Dichterswijk al bekeken? Zo niet, is het de moeite waard om dat nog even te doen. We leggen hierin kort uit welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren en wat u kunt verwachten. Het filmpje start u via deze link: Filmpje renovatie Dichterswijk.

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactpersoon huurders Woongoed Zeist
Corinne de Lorijn is medewerker projectparticipatie en het aanspreekpunt voor de huurders van Woongoed Zeist in de Dichterswijk. U kunt haar mailen via deze link: Corrine de Lorijn of bellen op telefoonnummer: (030) 693 66 00.
facebook youtube