header[1]

Nieuwsbrief 'herontwikkeling' Griffensteijn - mei 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u in een woning aan de Jacoba van Beierenlaan met huisnummers 2 t/m 36 bis (even), Ridderschapslaan met huisnummers 1 t/m 43 (oneven) of 22 t/m 56 (even) woont. Voor deze woningen maken we nieuwe plannen. We leggen graag aan uit hoe ver we daarmee zijn. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
plattegrond Griffensteijn

Nieuwe situatie, nieuwe plannen

Met de gemeente Zeist zijn we in overleg hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. Het gaat dan over onder andere het woningtypen, groen in de wijk, parkeren en het aantal te bouwen woningen. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde kadernotitie, een document waarin alles tot in detail is beschreven.

Op basis van deze kadernotitie ontwerpt de architect de nieuwe wijk. Wij streven ernaar de ontwerpvoorstellen voor de nieuwe wijk in het najaar aan u te kunnen presenteren. Hopelijk kan dat tegen die tijd weer in de gymzaal van de Montessorischool.

In deze nieuwsbrief leggen we een aantal uitgangspunten - die wij met de gemeente bespreken - uit.

Woningtypen

De nieuw te bouwen woningen zullen ook eengezinswoningen, beneden- en bovenwoningen met een flauw hellend dak zijn. Dezelfde type woningen als de woningen die er nu ook in de wijk staan.

Wilt u straks terugkomen in de nieuwe wijk? U krijgt dan voorrang op een vergelijkbare woning als de woning die u nu huurt. We geven een voorbeeld. Woont u nu in een vierkamer bovenwoning, dan krijgt u straks voorrang op een nieuwbouw vierkamer bovenwoning. En dus niet op een eengezinswoning of een benedenwoning. Er mag namelijk geen wooncarrière gemaakt worden.

Aantal woningen

De nieuwe woningen zullen wat smaller, maar ook iets dieper zijn. Hierdoor kunnen wij meer nieuwe sociale woningen bouwen. In totaal 20 tot 30 woningen extra. Dit doen we omdat er erg veel vraag is naar betaalbare huurwoningen in Zeist. En er in Zeist weinig locaties beschikbaar zijn om nieuwe woningen te bouwen.
doorsnede ridderschapslaan bestaand en nieuw2
De bovenstaande afbeelding is een indicatie. Het geeft een beeld van de doorsnede van de bestaande situatie en nieuwe situatie in de Ridderschapslaan.
Het huidige straatbeeld wijzigt nauwelijks.

Groen in de wijk en parkeren

De nieuwe woningen bouwen we terug op ongeveer dezelfde plaats als waar de woningen nu staan. De huidige groenstroken aan de voorzijde van de woningen zijn ook onderdeel van het nieuwe plan. Bestaande bomen die nog goed zijn, blijven zoveel mogelijk staan.

Het parkeren in de straat blijft ook zoals het nu is. Wel is het voornemen om extra parkeerplaatsen te maken achter de woningen. Dit is nodig als er extra woningen in de wijk gebouwd worden.

Planning

Het maken van de nieuwe plannen kost tijd. De verwachting is dat de sloop van de woningen eind 2022 of begin 2023 begint.

Urgentie aanvragen om met voorrang te verhuizen; hoe doe ik dat?

Door de sloop- en nieuwbouwplannen, is het mogelijk met voorrang (urgentie) te verhuizen. Wilt u niet in de wijk blijven, maar verhuizen? Stuur ons dan een e-mail met uw inschrijfnummer van WoningNet.

Wij vragen dan voor u een stadsvernieuwingsurgentie aan bij Het Vierde Huis. Deze organisatie regelt de stadsvernieuwingsurgenties voor de gemeente Zeist. Het Vierde Huis koppelt uw urgentie aan uw inschrijving bij WoningNet. U ontvangt daarvan een schriftelijk bevestiging. Als u deze ontvangt, kunt u met voorrang reageren op het woningaanbod in de regio Utrecht (inclusief Zeist) op WoningNet.

U krijgt alleen voorrang als u reageert op een vergelijkbare woning als de woning waarin u nu woont. Woont u nu in een bovenwoning? Dan krijgt u voorrang op een andere bovenwoning. En dus niet op een eengezinswoning of een benedenwoning. Dit is zo geregeld, omdat er met een stadsvernieuwingsurgentie geen wooncarrière gemaakt mag worden.

Let op: een stadsvernieuwingsurgentie is een half jaar geldig en kan eventueel met een half jaar worden verlengd.

Nieuws van de bewonerscommissie: oproep nieuwe leden

De sloop- en nieuwbouw van de woningen komt steeds dichterbij. Daarom wil de bewonerscommissie Griffensteijn ook heel graag de bewoners van de te slopen woningen goed vertegenwoordigen. We zien dan ook graag dat één of twee bewoners van de te slopen woningen lid worden van de bewonerscommissie. We kunnen dan ook opkomen voor wensen en ideeën van deze groep bewoners ten aanzien van het sloop- en nieuwbouwplan, de nieuwe wijk enzovoorts.

Zijn er zaken die u wilt bespreken met de bewonerscommissie Griffensteijn? Stuur een e-mail naar bcgriffensteijn@gmail.com of bel met de voorzitter, Pieter Wout Duquesnoy: (030) 695 97 16. De voorzitter woont op Ridderschapslaan 20. Ook daar kun je terecht.

Iets kapot in de woning?

Gaat er in de tussentijd iets kapot aan of in uw woning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist, onze website of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 693 66 01.
Onderhoud ICT

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via griffensteijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.
facebook youtube