header[1]

Nieuwsbrief renovatie en groot onderhoud Dichterswijk - mei 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u woont in een van de 57 eengezinswoningen (huur) in de Schaerweijdelaan, Ter Braaklaan of Vestdijklaan (lichtblauw gearceerd in de tekening in deze nieuwsbrief).

De huisbezoeken (ook wel 'warme opname' genoemd) zijn in volle gang. Tijdens de huisboeken leggen we uit wat u kunt verwachten van de renovatie en lichten we de draagvlakmeting toe. Het was de bedoeling om voor 1 mei alle huurders van de eengezinswoningen te bezoeken. Dat is helaas nog niet gelukt. We verwachten half mei alle bewoners gesproken te hebben.

Er is wel al positief nieuws te melden. Bijna alle bewoners die we tot nog toe bezochten, stemden in met de onderhoud- en renovatieplannen! Zo als u weet, moeten 70% van de bewoners voor de plannen stemmen om daadwerkelijk te kunnen gaan starten. Inmiddels is dit percentage al behaald! Wij worden overal hartelijk ontvangen.

In deze korte nieuwsbrief gaan we in op een aantal onderzoeken die uitgevoerd moeten worden, voor de start van de renovatie, zoals het inmeten van kozijnen en het inventariseren van eventueel aanwezig asbest. U leest daarover hieronder meer.
dichterswijk vandaag

Inmeten kozijnen - firma Transcarbo

Omdat we tijdens de renovatie de kozijnen vervangen, moeten de maten van te voren opgemeten worden. De firma Transcarbo gaat dat voor aannemer Heilijgers doen.
Medewerkers van Transcarbo komen alle kozijnen in de woning van binnen en buiten opmeten. U ontvangt direct van dit bedrijf een brief daarover. Uiteraard houden zij rekening met alle corona-maatregelen.

Wij verzoeken u vriendelijk aan het onderzoek mee te werken en de medewerkers toegang tot uw woning te verlenen. De medewerkers van Transcarbo kunnen zich desgewenst legitimeren. Twijfelt u toch? Neem dan gerust contact met ons op.
inmeet willy 400

Asbestinventarisatie - door PJ Milieutechniek

De komende tijd benadert PJ Milieutechniek u voor het maken van een afspraak. PJ Milieutechniek zal in uw woning een onderzoek doen naar eventueel aanwezig asbest. Deze asbestinventarisatie duurt circa 15 minuten. Dit bedrijf is door Woongoed Zeist ingehuurd en inspecteert de keuken, badkamer, toilet, kruipruimte en het dak op eventueel aanwezig asbest. Zij maken hiervoor in uw woning niets kapot. U ontvangt een brief met een datum waarop zij bij u willen langskomen. Komt de datum niet uit, dan kunt u contact met ze opnemen om een ander moment af te spreken.

Ook aan deze onderzoeken verzoeken wij u vriendelijk uw medewerking te verlenen. En ook hier geldt, dat medewerkers van PJ Milieutechniek zich houden aan alle geldende corona-maatregelen en zich kunnen legitimeren als u dat wenst.

Planning op hoofdlijnen

We zijn al hard op weg in de voorbereidingen voor de renovatie van uw woning. Wat kunt u de komende tijd verwachten. Dat sommen wij even voor u op:
  • t/m half mei: warme opname-gesprekken en draagvlakmeting
  • mei: inmeten kozijnen en asbestinventarisatie
  • september 2021: start werkzaamheden onderhoud en renovatie
  • medio 2022: oplevering werkzaamheden eengezinswoningen.
Eengezinswoningen Dichterswijk

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactpersoon huurders Woongoed Zeist
Corinne de Lorijn is medewerker projectparticipatie en het aanspreekpunt voor de huurders van Woongoed Zeist in de Dichterswijk. U kunt haar mailen via deze link: Corrine de Lorijn of bellen op telefoonnummer: (030) 693 66 00.
facebook youtube