header[1]
DPS_Label_snoep blik_32x11cm_Hartelijk gefeliciteerd met je verj

Hoera! Draagvlak voor renovatie!

Maar liefst 85% van de bewoners van de Stamroodlaan 2 t/m 60 stemden voor onze onderhoud- en renovatieplannen voor de woningen en aan de flat! Dit betekent dat we het benodigde percentage van 70% ruim haalden en we de werkzaamheden uit kunnen gaan voeren. De voorbereidingen hiervoor starten wij nu op. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de vervolgstappen.
stramrood

Bezwaarperiode

Na het houden van een draagvlakmeting en de uitkomst, hebben bewoners die niet voor het plan stemden 8 weken de tijd om bij de rechter bezwaar aan te tekenen. Zij ontvingen van ons een brief. Deze bezwaarperiode wachten wij af voordat we kunnen starten. Deze termijn loopt begin mei af. We gaan persoonlijk in gesprek met de bewoners die niet of nee gestemd hebben.

Voorlopige planning

Als de gemeente de vergunning heeft verleend, start aannemer Heilijgers met de uitvoering in mei 2021 om eind 2021 gereed te zijn. Voor die tijd zullen zij hun bouwplaats inrichten (keet, materialen et cetera). Per woning ontvangen bewoners vanaf half april 2021 de exacte planning, maar globaal ziet deze er verder als volgt uit:
  • eind april richt de aannemer de bouwplaats in. De unit voor de rustruimte waar u tijdens de werkzaamheden gebruik van kunt maken plaatsen we. En de mobiele badkamer units. De materialen worden opgeslagen, steigers geplaatst enzovoorts.
  • begin mei starten we met de werkzaamheden in de eerste zes woningen (zie de volgorde van de bouw op onderstaande tekening). Heilijgers start in de woningen 18, 20, 38, 40, 48 en 60.
  • het streven is om eind 2021 klaar te zijn met alle werkzaamheden.
bouwplaats dichterswijk

Gezichten in de wijk

Samen met aannemer Heilijgers vormt Woongoed Zeist een bouwteam. Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om uw woning te verbeteren, zodat u er weer jarenlang fijn kunt wonen. Een aantal van onderstaande gezichten zag u wellicht al bij de portiekbijeenkomst of tijdens de huisgesprekken. We stellen ze graag nog even aan u voor (van linksboven naar rechtsonder):
  • Corrine de Lorijn is medewerker projectparticipatie van Woongoed Zeist. Zij is uw aanspreekpunt bij vragen over het project sociaal statuut of het onderhoud en renovatievoorstel. Ook kunt u haar bellen of mailen over bij voorbeeld vragen over persoonlijke omstandigheden tijdens de werkzaamheden.
  • Henry Blankestijn is de projectmanager van Woongoed Zeist. Hij is eindverantwoordelijk voor het onderhoud en renovatieproject.
  • Koos Hofman ziet u regelmatig in de wijk. Hij is projectopzichter en onderhoudt veel contact met de uitvoerder op de bouwplaats. Ook zal hij de eindoplevering met u doen als de woning klaar is. Hij bespreekt dan met u eventuele opleverpunten, schades en vergoedingen. Koos maakt daarover nog afspraken met u.
  • Ferdinand Koops is de uitvoerder namens aannemer Heilijgers. Hij is tijdens de werkzaamheden aanwezig in de lege woning, nummer 10. Deze woning richten we tijdelijk in als zijn kantoor. U kunt altijd langslopen bij vragen over de werkzaamheden. De lege woning nummer 12 maken we tijdelijk geschikt als schaftruimte voor alle werklieden.
Corrine de Lorijn
Henry Blankestijn
Koos Hofman
Ferdinand Koops
stramrood 1

Vragen?

Heeft u vragen of mist u informatie, dan horen wij dat graag van u.
Hiervoor kunt u op maandag, dinsdag en donderdag terecht bij Corrine de Lorijn medewerker projectparticipatie. U kunt haar mailen op het volgende mailadres: corrine.delorijn@woongoedzeist.nl of telefonisch bereiken via telefoonnummer
(030) 693 66 00.
facebook youtube