header[1]

Nieuwsbrief renovatie en groot onderhoud Dichterswijk - maart 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u woont in een huurwoning (eengezinswoning) in de Schaerweijdelaan, Ter Braaklaan of Vestdijklaan. In november 2020 informeerden wij u over de onderhoud- en renovatieplannen van Woongoed Zeist voor de sociale huurwoningen. In deze nieuwsbrief gaan wij daar verder op in. Wij nemen u mee in onze planning en wat u de komende tijd kunt verwachten. Ook gaan wij in op de mogelijkheden voor de eigenaren van de koopwoningen in dit gebied om mee te doen met de energetische verbeteringen aan de woningen.
IMG_1160

Onderhoud en renovatie eengezinswoningen (sociale huur)

Sinds de laatste nieuwsbrief van november 2020 zaten wij niet stil. Alhoewel de huidige corona-periode ook onze werkzaamheden bemoeilijkt, werkten wij samen met de door ons geselecteerde aannemer (Heilijgers uit Amersfoort) de eerste plannen voor het verbeteren van de woningen uit. De woningen die we als eerste willen aanpakken, zijn de blokken met eengezinswoningen. In totaal zijn dit 56 huurwoningen. In de tekening hieronder zijn deze licht blauw gearceerd.
dichterswijk situatie 26-11

Warme opname' met aannemer Heilijgers

Voor de uitvoering van de werkzaamheden start, houden we eerst een zogenaamde ‘warme opname’. Samen met de aannemer en u kijken we in de woning hoe de situatie nu is en welke werkzaamheden definitief gaan plaatsvinden in uw woning. Daarna wordt u nog geïnformeerd over de exacte planning.

Bij de warme opname is ook altijd iemand van Woongoed Zeist aanwezig. Binnenkort neemt een medewerker van Woongoed Zeist contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens dit gesprek kunt u als u dat wilt ook uw persoonlijke omstandigheden bespreken. Samen gaan wij met u op zoek naar een passende oplossing. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan speciale voorzieningen vanwege ziekte, een handicap, studie of werk.

Samengevat bespreken we in het huisbezoek ('warme opname') de onderstaande punten:
 • welke werkzaamheden we in uw woning gaan uitvoeren
 • de verwachte overlast
 • uitleg over onvermijdbare schade
 • eventuele persoonlijke omstandigheden om rekening mee te houden
 • zelf aangebrachte voorzieningen (veranderingen) aan uw woning en hoe we daarmee om gaan (kan dit blijven zitten of niet?)
 • uitzoeken van de kleuren van uw keuken badkamer en toilet (wij maken daarvoor een aparte afspraak met u)
 • inleveren akkoordverklaring (zie ook draagvlakmeting).

Informatie en planning

De plannen voor het groot onderhoud en de renovatie aan uw woning willen wij graag met u bespreken. Normaal gesproken houden wij daarvoor bewonersbijeenkomsten. Dat is helaas - door de huidige lockdown-maatregelen - niet mogelijk. Om toch te komen tot een start van de werkzaamheden informeren wij u op een andere wijze over de stappen die wij met u doorlopen.

Onderhoud- en renovatievoorstel en Project Sociaal Statuut

In uw brievenbus vindt u eind maart 2021 ons renovatievoorstel. Hierin leest u welke werkzaamheden wij willen gaan uitvoeren in en aan uw woning. Ook beschrijven wij daarin wat uw rechten en uw plichten zijn én welke mogelijke overlast u kunt ondervinden. Dit staat beschreven in het Project Sociaal Statuut dat bij het renovatievoorstel is gevoegd. Het is handig als u deze documenten vast doorleest vóór het huisbezoek.

Filmpje renovatiewerkzaamheden

Om u toch alvast een beeld te geven van wat u kunt verwachten, maakten wij een filmpje over de renovatie van uw woning. In circa 3 tot 4 minuten leggen wij u uit wat wij gaan doen, wat u kunt verwachten en maakt u kennis met de mensen die u tijdens de werkzaamheden tegenkomt. Ook zijn bewoners uit andere wijken aan het woord over hun ervaringen tijdens een soortgelijke renovatie. De moeite waard om te bekijken! U ontvangt eind maart de link naar ons YouTube-kanaal.

Draagvlakmeting en akkoordverklaring

Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden, hebben we toestemming van de bewoners nodig. Daarvoor houden wij in april 2021 een draagvlakmeting. Als 70% van de bewoners instemt met het renovatieplan, kunnen wij in september 2021 met de werkzaamheden in de eerste woningen starten. We verwachten de werkzaamheden aan alle woningen medio 2022 af te kunnen ronden.

Tijdens het 'warme opname'-gesprek leggen wij dit hele proces graag aan u uit. U kunt dan uw akkoordverklaring ondertekenen en meegeven aan één van onze medewerkers.
dichterswijk vandaag

Wat zijn de plannen?

Momenteel gaan wij uit van onderstaande werkzaamheden:
 • isoleren van de daken en het vervangen van de dakpannen en dakgoten
 • vervangen van dakbedekking van vrijstaande bergingen
 • isolatie verbeteren in de spouwmuren
 • vervangen van kozijnen en het plaatsen van isolatieglas
 • renoveren van de badkamer, keuken en toilet (waar nodig)
 • vervangen van CV-ketels (waar nodig)
 • vervangen van groepenkasten
 • plaatsen van 8 zonnepanelen per woning (waarvoor wij een gebruikersvergoeding vragen).

Eigenaren koopwoningen (eengezinswoningen)

De eigenaren in het aangegeven gebied bieden wij de mogelijkheid om mee te doen met een aantal werkzaamheden. Denkt u daarbij aan het isoleren van het dak en gevel en het vervangen van de kozijnen, inclusief isolerend glas. De woningen die daarvoor in aanmerking komen zijn groen weergeven in de bovenstaande overzichtstekening.

Online presentatie voor eigenaren over energetische verbeteringen

Voor de eigenaren die interesse hebben om mee te doen met het energetisch verbeteren van hun woning, houdt de gemeente Zeist eind maart 2021 samen met Mijn Groene Huis en de aannemer Heilijgers en Woongoed Zeist een online presentatie over de mogelijkheden, de kosten en de besparingen.
laptop

Planning op hoofdlijnen

 • half maart 2021: uitnodiging online presentatie eind maart voor eigenaren eengezins-koopwoningen
 • eind maart 2021: ons onderhoud- en renovatievoorstel valt door de brievenbus van de bewoners van de sociale huurwoningen (eengezinswoningen)
 • eind maart 2021: u ontvangt een link naar ons onderhoud- en renovatiefilmpje
 • april 2021: warme opname-gesprekken en draagvlakmeting
 • september 2021: start werkzaamheden onderhoud en renovatie
 • medio 2022: oplevering werkzaamheden eengezinswoningen.

Reparatieverzoeken

Gaat er in de tussentijd iets kapot aan uw huurwoning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via deze link: formulier reparatieverzoek of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 69 36 601.
lekkende kraan
E-mail icoon

Geef uw mailadres aan ons door!

Wij infomeren u graag zoveel mogelijk digitaal. Dit is snel en goed voor het milieu. Hebben wij uw mailadres nog niet? Geef dit dan aan ons door. Stuur een mail aan: Corrine de Lorijn.

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contactpersoon huurders Woongoed Zeist
Corinne de Lorijn is medewerker projectparticipatie en het aanspreekpunt voor de huurders van Woongoed Zeist. U kunt haar mailen via deze link: Corrine de Lorijn of bellen op telefoonnummer: (030) 693 66 00.

Contactpersoon particuliere eigenaren
Voor bewoners in de Dichterswijk met een eigen woning is Marjan van Ede uw contactpersoon gedurende de loop van dit project. Marjan is consulent Vastgoed en bereikbaar via de mail: Marjan van Ede. U kunt haar ook bellen via het algemene nummer van Woongoed Zeist: (030) 693 66 00.
facebook youtube