header[1]

Nieuwsbrief 'onderhoud' Griffensteijn - februari 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in een woning aan de Ridderschapslaan 2 t/m 20 (even), Cornelis Schellingerlaan 25 t/m 79 (oneven) of 62 t/m 108 bis (even) woont. Woongoed Zeist is in deze wijk bezig met plannen voor het vernieuwen en onderhouden van de woningen. U woont in een woning waarvan de monumentenstatus behouden blijft en hier gaan we onderhoud uitvoeren.
plattegrond Griffensteijn

Onderhoudsplan volgt in het voorjaar

Zoals we u al lieten weten, onderzoeken wij dit jaar wat technisch mogelijk is en kijken we wat er financieel kan om het onderhoudsplan in 2022/2023 uit te kunnen voeren.

De uitvoering is in deze periode, omdat het eerdere sloop-nieuwbouwplan (dat nu niet doorgaat) ook voor 2022/2023 gepland stond. We onderzochten uitvoerig of eerder starten haalbaar is. Dit jaar (2021) bereiden we het project voor om in het voorjaar van 2022 te kunnen beginnen met de uitvoering. Dat is nu de planning. Het plan wordt in samenwerking met een aannemer voorbereid. Er start binnenkort een selectie procedure om een aannemer te selecteren. De verwachting is dat in maart de aannemer bekend is.

Wij verwachten het onderhoudsplan dit voorjaar met u te kunnen delen. Hopelijk laten de corona-maatregelen het op dat moment toe om een bewonersbijeenkomst te organiseren. Zo niet, dan zoeken wij naar een alternatief.

Welke werkzaamheden komen in het onderhoudsplan?

De afgelopen maanden hebben we al volop technisch onderzoek gedaan. Graag geven we u alvast een overzicht van wat er in het onderhoudsplan komt.
  • we plaatsen een CV ketel in de woningen waar deze nu niet aanwezig is;
  • verouderde keukens, badkamers en toiletten worden vernieuwd;
  • de asbesthoudende daken van de bergingen bij de witte woningen in de Cornelis Schellingerlaan worden vernieuwd;
  • aan de buitenzijde schilderen we de houten kozijnen en het houtwerk;
  • al het onderhoud wat nodig is, wordt opgelost.
Ook willen we de woningen graag energiezuiniger maken. Hoe we dat kunnen doen binnen de beschikbare budgetten, zoeken wij de komende maanden uit. Daarnaast proberen we te kijken naar geluidsisolerende maatregelen.

Onderhoud aan de verwarmingsketel

Woongoed Zeist laat de verwarmingsketel om de twee jaar controleren door een onderhoudsbedrijf. U krijgt vanzelf bericht van het onderhoudsbedrijf als ze uw verwarmingsketel komen controleren.

Heeft u nu een storing? Wacht dan niet en meld dit gelijk. Storingen kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week zelf melden bij de Energiewacht Groep: 088 200 85 55.
energiewacht

Nieuws van de bewonerscommissie Griffensteijn

Vlak voor de kerst heeft de bewonerscommissie Griffensteijn bij alle bewoners een nieuwsbrief in de bus gedaan. Met daarin de stand van zaken, zoals de bewonerscommissie die ziet. Maar ook met een antwoordstrookje over het onderhoud van de CV ketel. De aanleiding was dat we hoorden dat het onderhoud lang op zich liet wachten. Begin januari is het bestuur van bewonerscommissie Griffensteijn langs de deuren gegaan om de nog niet ingeleverde antwoordstrookjes op te halen. Uit ons onderzoekje blijkt dat vrijwel bij iedereen het laatste onderhoud van de ketel in 2019 heeft plaatsgevonden. Geheel correct dus. Daarnaast waren veel bewoners van mening dat het bedrijf Energiewacht Groep, dat dit onderhoud nu doet, alert reageert. Dus geen verontrustende berichten. Wel gaat de bewonerscommissie bij enkele mensen langs om extra informatie te krijgen en/of te geven." Het advies van de bewonerscommissie is dan ook dat, als je problemen hebt met de CV ketel (en je hebt deze via Woongoed Zeist), je direct contact opneemt met de Energiewacht Groep op telefoonnummer 088 200 85 55.

Zijn er zaken die je wilt bespreken met de bewonerscommissie Griffensteijn? Stuur een e-mail naar bcgriffensteijn@gmail.com of bel met de voorzitter, Pieter Wout Duquesnoy: (030) 695 97 16. De voorzitter woont op Ridderschapslaan 20. Ook daar kun je terecht.

Met vriendelijke groet, namens de bewonerscommissie Griffensteijn,
Pieter Wout Duquesnoy (voorzitter)

Iets kapot in de woning?

Gaat er in de tussentijd iets kapot aan uw woning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist, onze website of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 693 66 01.
klus

Vragen?

In het voorjaar komen we met meer en uitgebreidere informatie. Heeft u voor die tijd vragen? Stel ze gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via griffensteijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.