header[1]

Nieuwsbrief 'herontwikkeling' Griffensteijn - februari 2021

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u in een woning aan de Jacoba van Beierenlaan met huisnummers 2 t/m 36 bis (even), Ridderschapslaan met huisnummers 1 t/m 43 (oneven) of 22 t/m 56 (even) woont. Voor deze woningen maken we nieuwe plannen. We leggen graag aan uit waarom dat zo is en hoe ver we nu zijn. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Nieuwe situatie, nieuwe plannen

Met de gemeente Zeist zijn we in overleg hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. Het gaat dan over het woningtype, het groen in de wijk, het parkeren en het aantal te bouwen woningen. Zodra hier duidelijkheid over is, kan de architect de woningen gaan tekenen. En zodra er tekeningen van de nieuwe woningen zijn, laten we deze aan u zien.

Het opnieuw maken van de plannen kost een hoop tijd. We zetten ons ervoor in om u in mei van dit jaar de nieuwe plannen te laten zien. De verwachting is dat de sloop van de woningen eind 2022 of begin 2023 begint.
plattegrond Griffensteijn

Ga ik straks meer betalen voor een nieuwbouwwoning?

Voor alle huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd bouwen wij na de sloop een nieuwbouwwoning terug. Voor deze nieuwe woning betaalt u straks een hogere huur en lagere energielasten. Dit komt omdat we de woningen goed isoleren en daarmee energiezuiniger maken dan uw huidige woning. Uw woonlasten (huur en energielasten samen) worden niet hoger dan de woonlasten die u nu heeft.

Urgentie aanvragen om met voorrang te verhuizen; hoe doe ik dat?

Door de sloop- en nieuwbouwplannen, is het mogelijk met voorrang (urgentie) te verhuizen. Wilt u niet in de wijk blijven, maar verhuizen? Stuur ons dan een e-mail met uw inschrijfnummer van WoningNet. Wij vragen dan voor u een stadsvernieuwingsurgentie aan bij Het Vierde Huis. Deze organisatie regelt de stadsvernieuwingsurgenties voor de gemeente Zeist. Het Vierde Huis koppelt uw urgentie aan uw inschrijving bij WoningNet. U ontvangt daarvan een schriftelijk bevestiging. Als u deze ontvangt, kunt u met voorrang reageren op het woningaanbod in de regio Utrecht (inclusief Zeist) op WoningNet. U krijgt alleen voorrang als u reageert op een vergelijkbare woning als de woning waarin u nu woont. Woont u nu in een bovenwoning? Dan krijgt u voorrang op een andere bovenwoning. En dus niet op een eengezinswoning of een benedenwoning. Dit is zo geregeld, omdat er met een stadsvernieuwingsurgentie geen wooncarrière gemaakt mag worden.

Let op: een stadsvernieuwingsurgentie is een half jaar geldig en kan eventueel met een half jaar worden verlengd.

Verhuiskostenvergoeding

Als u gaat verhuizen en u zegt de huur van uw huidige woning bij ons op, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding, een bedrag van 6.253 euro (prijspeil 29 februari 2020). Dit geldt voor huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De hoogte van de verhuiskostenvergoeding wordt ieder jaar voor 1 maart door de wet bepaald. In het Sociaal Statuut staan de spelregels op welk moment de verhuiskostenvergoeding bij verhuizen aan u wordt uitbetaald. U vindt het Sociaal Statuut op onze website, klik op deze link: Basis-Sociaal-Statuut.pdf (woongoedzeist.nl).

Onderhoud aan de verwarmingsketel

Woongoed Zeist laat de verwarmingsketel om de twee jaar controleren door een onderhoudsbedrijf. U krijgt vanzelf bericht van het onderhoudsbedrijf als ze uw verwarmingsketel komen controleren.

Heeft u nu een storing? Wacht dan niet en meld dit gelijk. Storingen kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week zelf melden bij de Energiewacht Groep: 088 200 85 55.
energiewacht

Nieuws van de bewonerscommissie

Vlak voor de kerst heeft de bewonerscommissie Griffensteijn bij alle bewoners een nieuwsbrief in de bus gedaan. Met daarin de stand van zaken, zoals de bewonerscommissie die ziet. Maar ook met een antwoordstrookje over het onderhoud van de CV ketel. De aanleiding was dat we hoorden dat het onderhoud lang op zich liet wachten. Begin januari is het bestuur van bewonerscommissie Griffensteijn langs de deuren gegaan om de nog niet ingeleverde antwoordstrookjes op te halen. Uit ons onderzoekje blijkt dat vrijwel bij iedereen het laatste onderhoud van de ketel in 2019 heeft plaatsgevonden. Geheel correct dus. Daarnaast waren veel bewoners van mening dat het bedrijf Energiewacht Groep, dat dit onderhoud nu doet, alert reageert. Dus geen verontrustende berichten. Wel gaat de bewonerscommissie bij enkele mensen langs om extra informatie te krijgen en/of te geven." Het advies van de bewonerscommissie is dan ook dat, als je problemen hebt met de CV ketel (en je hebt deze via Woongoed Zeist), je direct contact opneemt met de Energiewacht Groep op telefoonnummer 088 200 85 55.

Zijn er zaken die je wilt bespreken met de bewonerscommissie Griffensteijn? Stuur een e-mail naar bcgriffensteijn@gmail.com of bel met de voorzitter, Pieter Wout Duquesnoy: (030) 695 97 16. De voorzitter woont op Ridderschapslaan 20.Ook daar kun je terecht.

Met vriendelijke groet, namens de bewonerscommissie Griffensteijn,
Pieter Wout Duquesnoy (voorzitter)

Iets kapot in de woning?

Gaat er in de tussentijd iets kapot aan uw woning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via het huurdersportaal Mijn Woongoed Zeist, onze website of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 693 66 01.
klus

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? Of spreekt u graag een medewerker van Woongoed Zeist? Stel uw vragen gerust aan Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie. Dit kan per mail via griffensteijn@woongoedzeist.nl of bel (030) 693 66 00.