header[1]

Nieuwsbrief onderhoud en renovatie Stramroodlaan 2 t/m 60 - februari 2021

Wij hopen van harte dat u het momenteel goed maakt in deze bijzondere lockdown-tijd. Helaas hebben we voorlopig allemaal nog wel met de corona-maatregelen te maken. Tóch willen wij uw woning graag gaan aanpakken zodat u er weer jaren fijn kunt wonen. Hoe we dit gaan doen en hoe ons plan eruit ziet, hadden wij u graag tijdens een informatiebijeenkomst willen toelichten. Dat is gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk. Daarom doen wij dit op een ander manier. Wij komen nu bij alle bewoners individueel op huisbezoek. U leest daarover meer in deze nieuwsbrief.
stramrood

Wat pakken we aan in en om uw woning?

Wij maken een onderscheid in groot onderhoud en in renovatie (verbeteringen aan uw woning).

Groot onderhoud

Bij onderhoud gaat het om herstel of vervanging van delen van uw woning. Waarbij uw wooncomfort gelijk blijft. Hiervoor rekenen wij geen extra huurverhoging. In uw woning voeren we de volgende werkzaamheden uit:
 • Badkamers, keukens en toiletten vervangen we als het nodig is.
 • Cv-ketels vervangen we waar nodig.
 • De riolering in de woningen en de standleidingen vernieuwen we.

Woningverbeteringen

Bij zowel renovatie als woningverbetering gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning. Dat houdt in dat de woning verandert. Voor de woningverbetering vragen wij een huurverhoging van 12 euro per maand. Naast deze huurverhoging gaan de servicekosten ook met 8 euro per maand omhoog. De verhoging van de servicekosten betaalt u voor de vier zonnepanelen die wij per woning plaatsen.

Bij deze verbeteringen gaat het vooral om energetische maatregelen. Uw energielasten gaan daarmee wel omlaag. Om deze werkzaamheden uit te mogen voeren, hebben wij de gezamenlijke toestemming nodig van de bewoners. Als 70% van de bewoners akkoord gaat met ons plan, voeren we de volgende verbeteringen uit:
 • de entrees van de trappenhuizen en fietsenbergingen sluiten we af
 • bij de hoofdentree komen postboxen en een videofoon installatie
 • de verlichting in het trappenhuis en de kelder verbeteren we
 • per woning brengen we vier zonnepanelen op het dak aan
 • we isoleren het plafond van de bergingen
 • de spouwmuren worden na geïsoleerd
 • de galerijgevel en de trappenhuis muren die aansluiten op woningen isoleren we
 • bij de 24 tussenwoningen wijzigt de keukenindeling. De inloopkast vergroten we zodat er plek ontstaat voor de wasmachine.
deurbel

'Warme opname' met aannemer Heilijgers

Het plan voor het onderhoud en de renovatie werkten wij samen met aannemer Heilijgers uit. Heilijgers is een betrouwbare aannemer uit Amersfoort waar Woongoed Zeist al veel projecten mee uitvoerde. Andere huurders van Woongoed Zeist waardeerden de werkwijze van deze aannemer zeer.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden start, houden we eerst een zogenaamde ‘warme opname’. Samen met de aannemer en u kijken we in de woning hoe de situatie nu is en welke werkzaamheden definitief gaan plaatsvinden in uw woning. Daarna wordt u nog geïnformeerd over de exacte planning.

Bij de warme opname is ook altijd iemand van Woongoed Zeist aanwezig. Binnenkort neemt Woongoed Zeist contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens dit gesprek kunt u als u dat wilt ook uw persoonlijke omstandigheden bespreken met onze medewerker projectparticipatie. Samen met u gaat zij dan op zoek naar een passende oplossing. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan speciale voorzieningen vanwege ziekte, een handicap, studie of werk.

Als uw keuken, badkamer of toilet aan vervanging toe zijn, kunt u aansluitend uw keuzes voor de badkamer, keuken en toilet doorgeven.

Samengevat bespreken we in het huisbezoek ('warme opname') de onderstaande punten:
 • bepalen welke werkzaamheden we in uw woning gaan uitvoeren
 • de verwachte overlast wordt besproken
 • uitleg over onvermijdbare schade
 • eventuele persoonlijke omstandigheden om rekening mee te houden
 • zelf aangebrachte voorzieningen (veranderingen) aan uw woning en hoe we daarmee om gaan (kan blijven zitten of niet?)
 • uitzoeken van de kleuren van uw keuken badkamer en toilet
 • inleveren akkoordverklaring (zie ook draagvlakmeting).
Let op: de afspraken zijn onder voorbehoud van de maatregelen rondom het coronavirus.

stramrood 2

Renovatievoorstel en draagvlakmeting

In uw brievenbus vindt u rond 9 februari 2021 ons renovatievoorstel. Hierin leest u welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren in uw woning en aan de flat. Ook beschrijven wij daarin wat uw rechten en uw plichten zijn én welke mogelijke overlast u kunt ondervinden. Dit staat beschreven in het Project Sociaal Statuut dat bij het renovatievoorstel is gevoegd. Het is handig als u deze documenten vast doorleest vóór het huisbezoek.

Draagvlakmeting en akkoordverklaring
Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden, hebben we toestemming van de bewoners nodig. Daarvoor houden wij een draagvlakmeting. Als 70% van de bewoners instemt met het renovatieplan, kunnen wij in het tweede kwartaal van 2021 (verwachting is mei 2021) met de werkzaamheden in de eerste woningen starten. We verwachten de werkzaamheden dan eind 2021 af te kunnen ronden.

Tijdens het 'warme opname'-gesprek leggen wij dit hele proces graag aan u uit. U kunt dan uw akkoordverklaring ondertekenen en meegeven aan onze medewerker projectparticipatie, Corrine de Lorijn.

Voorlopige planning

De planning is altijd afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van hoe het Kabinet verder beslist over de corona-maatregelen. En of de gemeente de vergunning verleent voor het uitvoeren van de plannen. Maar ook of 70% van de huurders ja stemt voor ons onderhoud- en renovatieplan. Nu ziet de planning er nog zo uit.
 • rond 9 februari ontvangt u van ons het onderhoud- en renovatievoorstel met daarbij het project sociaal statuut.
 • Vanaf 5 februari leest u op het keukenraam van de leegstaande woning, Stramroodlaan10 ook informatie over de plannen.
 • Half februari starten de huisbezoeken ('warme opname'). Wij nemen daar nog contact met u over op.
 • Aansluitend aan de warme opname kunt u uw keuzes voor kleuren tegels et cetera doorgeven in de woning Stramroodlaan 10.
 • Woongoed Zeist heeft de aanvraag voor een vergunning bij de gemeente Zeist in gang gezet zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met de plannen.
 • Als 70% van de bewoners heeft ingestemd met het plan en er tijdig een vergunning is verleend, start Heilijgers in mei 2021 met de uitvoering.
 • Eind 2021 zijn de woningen en de flat gerenoveerd. Zodat u fijn, veilig en duurzaam in uw woning kunt wonen.

Vragen?

Heeft u vragen of mist u informatie, dan horen wij dat graag van u.
Hiervoor kunt u op maandag, dinsdag en donderdag terecht bij Corrine de Lorijn medewerker projectparticipatie. U kunt haar mailen op het volgende mailadres: corrine.delorijn@woongoedzeist.nl of telefonisch bereiken via telefoonnummer
(030) 693 66 00.