header[1]

Nieuwsbrief renovatie en groot onderhoud Dichterswijk - november 2020

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u woont in een woning in de Schaerweijdelaan, Ter Braaklaan of Vestdijklaan. In deze lanen staan sociale huurwoningen en koopwoningen door elkaar heen. Woongoed Zeist onderhoudt haar woningen graag goed. Zodat huurders en omwonenden fijn in de buurt kunnen blijven wonen. Al geruime tijd liggen er plannen voor groot onderhoud en het renoveren van de huurwoningen. In deze nieuwsbrief leest u wat dit voor u als huurder of als eigenaar van de woningen betekent.
IMG_1160

Vertraging in het project

Het is alweer een tijd geleden dat we u informeerden over de voortgang van een onderhouds- en renovatieplan voor de woningen. We leven momenteel met z'n allen in een bijzondere tijd. De maatregelen rondom het COVID-19 virus hebben ook invloed op onze werkwijze en onze werkzaamheden. Dit leidt helaas tot vertraging in de voortgang van het project. Wij werken nog steeds door aan een haalbaar plan voor het renoveren en onderhouden van onze huurwoningen. Het gaat alleen helaas niet zo snel als wij en wellicht u ook zouden willen. In deze nieuwsbrief leest u waar we momenteel staan. En welke stappen wij verder ondernemen om uiteindelijk aan de slag te kunnen gaan.
dichterswijk vandaag

Waar staan we nu?

Woongoed Zeist is van plan de sociale huurwoningen in de Dichterswijk te renoveren en te verduurzamen. Wij werken dit momenteel - samen met de aannemer Heilijgers - uit tot een plan. In deze wijk staan huur- en koopwoningen (eengezinswoningen en boven-beneden woningen) door elkaar heen. Ons plan van aanpak is erop gericht om de werkzaamheden in fasen uit te voeren.

Eengezinswoningen

De woningen die we als eerste willen aanpakken, zijn de blokken met eengezinswoningen. In totaal zijn dit 56 huurwoningen. In de tekening hieronder zijn deze licht blauw gearceerd. Ook de 20 koopwoningen (groen gearceerd) kunnen we op verzoek hierin meenemen. Een eerste voorlopige planning is dat de aannemer in de zomer van 2021 met de werkzaamheden start en deze rond de zomer 2022 afrondt.

Boven-benedenwoningen

De 65 boven en beneden woningen wil woongoed Zeist ook graag verduurzamen.
Ook hier is een mix van particulier bezit en sociale huurwoningen. Daar is dan een VvE (Vereniging van Eigenaren) voor opgericht. Dit vraagt om een bijzondere aanpak. Begin van 2021 gaan wij in overleg met de VVE’s van deze complexen wat de mogelijkheden zijn.

Eigenaren eengezinswoningen

Heeft u een eigen woning in het aangegeven gebied? Dan bieden wij u de mogelijkheid om mee te doen met een aantal werkzaamheden. Denkt u daarbij aan het isoleren van het dak en gevel en het vervangen van de kozijnen, inclusief isolerend glas. Wij informeren u daar nog nader over. De woningen die daarvoor in aanmerking komen zijn groen weergeven in de tekening.
dichterswijk situatie 26-11

Wat zijn de plannen?

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden selecteerde Woongoed Zeist een aannemer. Dat is Heilijgers, een gerenommeerd bouwbedrijf uit Amersfoort. Samen met Heilijgers werken wij nu aan een onderhoud- en renovatievoorstel.

De plannen voor de eengezinswoningen presenteren wij in het eerste kwartaal van 2021 aan de bewoners ervan. Momenteel gaan wij daarbij uit van onderstaande werkzaamheden:
 • isoleren van de daken en het vervangen van de dakpannen en dakgoten
 • vervangen van dakbedekking van vrijstaande bergingen
 • isolatie verbeteren in de spouwmuren
 • vervangen van kozijnen en het plaatsen van isolatieglas
 • renoveren van de badkamer, keuken en toilet (waar nodig)
 • vervangen van CV-ketels (waar nodig)
 • vervangen van groepenkasten
 • plaatsen van 8 zonnepanelen per woning (waarvoor wij een gebruikersvergoeding vragen).
heijliges

Communicatie met verschillende groepen

Om te kunnen starten met het renoveren van uw woning doorlopen wij binnen Woongoed Zeist een aantal stappen. Dat is best een ingewikkeld proces. Helemaal in de huidige 'corona-tijd'. De stap die wij nu gaan zetten is het maken van een plan dat we in uitvoering kunnen nemen.

We schreven hierboven al dat het een diverse wijk is met allerlei soorten woningen en verschillende eigenaren door elkaar heen. Om het helder te houden voor iedereen, maken we voortaan aparte (nieuws)brieven voor de drie onderstaande groepen:
 1. bewoners gehuurde eengezinswoningen
 2. eigenaren van de eengezinswoningen
 3. huurders Woongoed Zeist en eigenaren (VvE) van de boven en beneden woningen.
Wij maken voor deze drie groepen berichten op maat. Zoveel mogelijk digitaal.

Informatiebijeenkomst bewoners eengezinswoningen

In het eerste kwartaal van 2021 organiseren wij informatiebijeenkomsten voor bewoners van de eengezinswoningen. Wij lichten ons plan en de werkzaamheden dan graag toe. Wij vertellen u dan ook wat u kunt verwachten, wat uw rechten en plichten bij renoveren zijn et cetera.

Het liefst doen wij dat live met elkaar in één ruimte. Of de ontwikkeling van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen dat tegen die tijd toelaten, blijft natuurlijk de vraag. Mocht dat niet lukken, dan gaan we op zoek naar alternatieve (digitale) manieren om toch persoonlijk met u als bewoners in gesprek te gaan. U ontvangt van ons nog een uitnodiging.
bewonerscommissie

Reparatieverzoeken

Gaat er in de tussentijd iets kapot aan uw huurwoning? Meld dat dan bij ons. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven via deze link: formulier reparatieverzoek of bel naar de afdeling reparatieverzoeken: (030) 69 36 601.

TS-20111109_14-InVeste (Kopie)
E-mail icoon

Geef uw mailadres aan ons door!

Wij infomeren u graag zoveel mogelijk digitaal. Dit is snel en goed voor het milieu. Hebben wij uw mailadres nog niet? Geef dit dan aan ons door. Stuur een mail aan: Corrine de Lorijn. Dit is ook vast handig met het oog op eventuele digitale bijeenkomsten over dit project. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust contact op met Corinne de Lorijn of Marjan van Ede.

Contact huurders Woongoed Zeist
Corinne is medewerker projectparticipatie en het aanspreekpunt voor de huurders van Woongoed Zeist. U kunt haar mailen via deze link: Corrine de Lorijn of bellen op telefoonnummer: (030) 693 66 00.

Contactpersoon particuliere eigenaren
Voor bewoners in de Dichterswijk met een eigen woning is Marjan van Ede uw contactpersoon gedurende de loop van dit project. Marjan is consulent Vastgoed en bereikbaar via de mail: Marjan van Ede. U kunt haar ook bellen via het algemene nummer van Woongoed Zeist: (030) 693 66 00.

Tot slot: blijf gezond!

Wij hopen dat wij u met deze nieuwsbrief een eerste inkijk gaven over waar we nu staan. We blijven u de komende tijd nader informeren. In de tussentijd hopen wij dat u en uw naasten in goede gezondheid blijven verkeren en niet of in geringe mate met het corona-virus te maken krijgen. Pas goed op elkaar!