header[1]

Nieuwsbrief onderhoud Stramroodlaan november 2020

Goed onderhouden woningen vindt Woongoed Zeist belangrijk. Daarom willen wij uw woning en de flat aan de Stamroodlaan gaan aanpakken. Zodat de woningen weer jaren mee kunnen. En u een energiezuiniger en comfortabeler huis krijgt!
In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken over de voorgenomen onderhoud en renovatie van uw woning aan de Stramroodlaan 2 t/m 60.
IMG_4983

Gewijzigd plan en planning

In maart van dit jaar ontving u onze laatste nieuwsbrief. We lichtten hierin ons eerste plan voor de mogelijk komende renovatie toe. In de periode maart tot nu gebeurde er veel. Het Covid19-virus legde de samenleving grotendeels stil en daarmee ook de voortgang van dit project. Ook zijn er binnen Woongoed Zeist een aantal besluiten genomen die van invloed zijn op het plan.

De uitvoering van de werkzaamheden verschuift. De gewijzigde planning staat hieronder. Ook is besloten wat wel en wat niet uitgevoerd gaat worden aan uw woning en het gebouw. Dat leidde tot een aangepast plan. Het projectteam werkt dit nu verder uit tot een definitief plan. Voordat we echt kunnen gaan starten met de werkzaamheden, moet er op het definitieve plan nog een officieel akkoord komen.
TS-20200624-Woongoed_LFlat-253

Aangepast renovatieplan, wat verandert er?

Binnenzijde woning
Eerder gaven wij aan dat de plattegrond van uw woning mogelijk zou wijzigen.
Deze plattegrondwijziging - op de plaats van de douche, inloopkasten en keuken - gaat niet door. De indeling van uw woning blijft zoals deze nu is.

Buitenzijde woning
Aan de buitenzijde voeren wij geen cosmetische ingrepen uit. Wel verduurzamen we de woningen aan de buitenzijde. We plaatsen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Ook sluiten we de entree van de trappenhuizen en de bergingen af. Dit geeft een veiliger gevoel.

Wat pakken we aan?

In grote lijnen pakken we tijdens het onderhoud en renovatie van uw woning het onderstaande aan. Wij informeren u later nog meer in detail hierover. Wij maken een onderscheid in groot onderhoud en in renovatie (verbeteringen aan uw woning).

Groot onderhoud

Bij onderhoud gaat het om herstel of vervanging van delen van uw woning. Waarbij uw wooncomfort gelijk blijft. Hiervoor rekenen wij geen extra huurverhoging. In uw woning voeren we de volgende werkzaamheden uit:
 • Badkamers, keukens en toiletten vervangen we als het nodig is.
 • Cv-ketels vervangen we waar nodig.
 • De riolering in de woningen en de standleidingen vernieuwen we.

Woningverbeteringen

Bij zowel renovatie als woningverbetering gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning. Dat houdt in dat de woning verandert. Na renovatie of woningverbetering gaat meestal een huurverhoging in, maar alleen als de renovatie meer woongenot oplevert. Bij deze verbeteringen gaat het vooral om energetische maatregelen. Uw energielasten gaan daarmee omlaag. Om deze werkzaamheden uit te mogen voeren, hebben wij de gezamenlijke toestemming nodig van alle bewoners. dit noemen wij een draagvlakmeting. Als 70% van de bewoners instemt met ons plan, voeren wij de onderstaande werkzaamheden uit. Voordat het zover is ontvangt u van ons een renovatievoorstel. Wij informeren u daar nog verder over.
 • De entrees van de trappenhuizen en fietsenbergingen sluiten we af.
 • Bij de hoofdentree komen postboxen en een videofooninstallatie.
 • De verlichting in het trappenhuis en de kelder verbeteren we.
 • Per woning brengen we vier zonnepanelen op het dak aan.
 • We isoleren het plafond van de bergingen.
 • De spouwmuren worden na-geïsoleerd.
 • De galerijgevel en de trappenhuismuren die aansluiten op woningen isoleren we.

Nieuwe planning

Hieronder leest u onze nieuwe planning. Hoe verder we het plan uitwerken, hoe verfijnder de planning wordt. In grote lijnen is deze nu als volgt.
 • Winter 2020: definitief maken van het plan.
 • In januari/februari 2021 organiseren wij een informatiebijeenkomst voor alle bewoners. Wij presenteren dan het definitieve plan aan u. Als de corona-maatregelen dit nog niet toelaat, zoeken wij naar alternatieve manieren om u de plannen toe te lichten.
 • Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden, hebben we toestemming van de bewoners nodig. Daarom houden we na de presentatie van het plan een draagvlakmeting. Tegen die tijd leggen we u precies uit wat we van u vragen en wat u moet doen.
 • Voor de uitvoering van de werkzaamheden volgt een zogenaamde ‘warme opname’. Samen met de aannemer en u kijken we in de woning hoe de situatie nu is en welke werkzaamheden definitief gaan plaatsvinden in uw woning.
 • Als tenminste 70% van de bewoners instemt met het renovatieplan, starten we in het tweede kwartaal 2021 met de werkzaamheden in de eerste woningen. We verwachten de werkzaamheden eind 2021 af te ronden.
E-mail icoon

Geeft u ons uw e-mailadres en mobiele nummer door?

Om u snel en goed op de hoogte te houden, is het handig als u ons uw e-mailadres doorgeeft. Geeft u ons ook het telefoonnummer door waarop we u het handigst kunnen bereiken? Mail uw gegevens aan Corrine de Lorijn.

Omlaag die meter!

Drie gratis Ledlampen (OP =OP)
Met ledlampen kunt u heel veel energie besparen. Dat is goed voor uw portemonnee én voor het milieu. Ruil oude gloei- en halogeenlampen om voor gratis ledlampen. Voor iedere nog werkende lamp ontvangt u een gratis ledlamp. Per huisadres mag u maximaal drie gratis ledlampen ophalen. Kom op een omruildag naar het Energiecentrum, Slotlaan 300. Wanneer de omruildagen zijn, leest u op de site van Mijn Groene Huis: https://www.omlaagdiemeter.nu/led/de-lampeninruilactie/. Maar wees er snel bij want OP = OP!
Led Omruilactie - Visualisatie 02

Iets kapot in de woning?

Gaat er in de tussentijds iets kapot in de woning? Blijft u dit dan vooral melden bij onze afdeling reparatieverzoeken. Op onze website leest u hoe u dat het beste kunt doen:
reparatieverzoeken. Liever telefonisch contact? Onze afdeling Klantenservice staat u graag te woord. Belt u naar (030) 693 66 00.
gereedschapskist

Vragen?

Heeft u vragen of mist u informatie, dan horen wij dat graag van u.
Hiervoor kunt u op maandag, dinsdag en donderdag terecht bij Corrine de Lorijn medewerker projectparticipatie. U kunt haar mailen corrine.delorijn@woongoedzeist.nl of bellen op telefoonnummer
(030) 693 66 00.